Władze Instytutu

Dyrektor
Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki

Zastępca Dyrektora
Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki

 dr Iwona Błaszczak
Tel. +48 22 59 348 10

iwona_blaszczak@sggw.edu.pl