Pracownicy Katedry Socjologii

Kierownik Katedry

dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW

tel. 22 59 347 80

Pracownicy naukowo-techniczni:

mgr inż. Anna Orzechowska, samodzielny referent administracyjny.

tel. 22 59 347 82, fax. 22 59 347 81

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

 LP.  IMIĘ I NAZWISKO  STANOWISKO  ADRES MAILOWY, TELEFON
1 prof. dr hab. Anna Śliz  profesor   59 347 92
anna_sliz@sggw.edu.pl
2 dr hab. Włodzimierz Chojnacki prof. SGGW 59 348 30
włodzimierz_chojnacki@sggw.edu.pl
3 dr hab. Jolanta Grotowska-Leder prof. SGGW 59 347 92
jolanta_grotowska_leder@sggw.edu.pl
4 dr hab. Franciszek Kampka prof. SGGW 59 348 11
franciszek_kampka@sggw.edu.pl
5 dr hab. Monika Podkowińska prof. SGGW 59 348 02
monika_podkowinska@sggw.edu.pl
6 dr hab. Anna Wachowiak prof. SGGW 59 347 92
anna_wachowiak@sggw.edu.pl
7 dr hab. Joanna Wyleżałek prof. SGGW 59 347 00
joanna_wylezalek@sggw.edu.pl
8 dr hab. Karol Chrobak adiunkt 59 348 00
karol_chrobak@sggw.edu.pl
9 dr hab. Agnieszka Kampka adiunkt 59 348 01
agnieszka_kampka@sggw.edu.pl
10 dr hab. Emilia Paprzycka adiunkt 529 348 11
emilia_paprzycka@sggw.edu.pl
11 dr hab. Piotr Swacha

adiunkt

59 348 30
piotr_swacha@sggw.edu.pl
12 dr Rafał Boguszewski

adiunkt

59 347 91
rafal_boguszewski@sggw.edu.pl
13 dr Ewa Florian

adiunkt

59 347 91
ewa_sadurska@sggw.edu.pl
14 dr Małgorzata Herudzińsk

adiunkt

59 347 92
malgorzata_herudzinska@sggw.edu.pl
15 dr Tomasz Herudziński

adiunkt

59 347 91
tomasz_herudzinski@sggw.edu.pl
16 dr Agnieszka Maj

adiunkt

59 347 83
agnieszka_maj@sggw.edu.pl
17 dr Marta Makowska

adiunkt

59 347 83
marta_makowska@sggw.edu.pl
18 dr Daria Murawska

adiunkt

59 347 83
daria_murawska@sggw.edu.pl
19 dr Izabela Podobas

adiunkt

59 348 11
izabela_podobas@sggw.edu.pl
20 dr Wojciech Połeć

adiunkt

59 347 83
wojciech_polec@sggw.edu.pl
21 dr Barbara Post

adiunkt

59 348 11
barbara_post@sggw.edu.pl
22 dr Michał Węsierski

adiunkt

59 348 01
michal_wesierski@sggw.edu.pl
23 dr Renata Putkowska-Smoter

asystent

530 028 541
renata_putkowska-smoter@sggw.edu.pl
24 mgr Jagoda Przybysz

asystent

59 348 11
jagoda_przybysz@sggw.edu.pl