Pracownicy Katedry Socjologii

Kierownik Katedry

dr Wojciech Połeć

tel. 22 59 347 80

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

 LP.  IMIĘ I NAZWISKO  STANOWISKO  ADRES MAILOWY, TELEFON
1 prof. dr hab. Anna Śliz profesor 59 347 92
anna_sliz@sggw.edu.pl
bud. 4, pok. 16 
2 prof. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder profesor 59 347 92
jolanta_grotowska_leder@sggw.edu.pl 
bud. 4, pok. 16
3 dr hab. Włodzimierz Chojnacki. prof. SGGW prof. SGGW 59 348 30
włodzimierz_chojnacki@sggw.edu.pl 
bud. 4, pok. 20
4 dr hab. Franciszek Kampka, prof. SGGW prof. SGGW 59 348 11
franciszek_kampka@sggw.edu.pl 
bud. 4, pok. 15
5 dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW prof. SGGW 59 348 02
monika_podkowinska@sggw.edu.pl 
bud. 4, pok. 18
6 dr hab. Anna Wachowiak, prof. SGGW prof. SGGW 59 347 92
anna_wachowiak@sggw.edu.pl 
bud 4., pok. 16
7 dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW prof. SGGW 59 347 00
joanna_wylezalek@sggw.edu.pl
bud. 4, pok. 21
8 dr hab. Karol Chrobak adiunkt 59 348 00
karol_chrobak@sggw.edu.pl 
bud.4., pok. 16
9 dr hab. Agnieszka Kampka adiunkt 59 348 01
agnieszka_kampka@sggw.edu.pl
bud. 4, pok. 13 
10 dr hab. Emilia Paprzycka adiunkt 529 348 11
emilia_paprzycka@sggw.pl 
bud. 4, pok. 15
11 dr hab. Piotr Swacha adiunkt 59 348 30
piotr_swacha@sggw.edu.pl 
bud. 4, pok. 19
12 dr Katarzyna Bogacka adiunkt

59 347 40
katarzyna_bogacka@sggw.edu.pl 
bud. 35, pok. 222

13 dr Rafał Boguszewski adiunkt 59 347 91
rafal_boguszewski@sggw.edu.pl 
bud. 4, pok. 14
14 dr Ewa Florian adiunkt 59 347 91
ewa_sadurska@sggw.edu.pl 
bud. 4, pok. 14
15 dr Małgorzata Herudzińska adiunkt 59 347 92
malgorzata_herudzinska@sggw.edu.pl 
bud. 4, pok. 16
16 dr Tomasz Herudziński adiunkt 59 347 91
tomasz_herudzinski@sggw.edu.pl
bud. 4, pok. 14 
17 dr Agnieszka Maj adiunkt 59 347 83
agnieszka_maj@sggw.edu.pl 
bud. 4, pok. 6
18 dr Wojciech Połeć adiunkt 59 347 83
wojciech_polec@sggw.edu.pl 
bud. 4, pok. 6
19 dr Barbara Post adiunkt 59 348 11
barbara_post@sggw.edu.pl 
bud. 4. Pok. 15
20 dr Renata Putkowska-Smoter adiunkt 59 348 30
renata_putkowska_smoter@sggw.edu.pl 
bud. 4 pok. 19
21 dr Michał Węsierski adiunkt 59 348 01
michal_wesierski@sggw.edu.pl 
bud. 4 pok. 13
22 mgr Jarosław Marczak asystent jaroslaw_marczak@sggw.edu.pl