Pracownicy Katedry Socjologii

Kierownik Katedry

dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW

tel. 22 59 347 80

Pracownicy naukowo-techniczni:

mgr inż. Anna Orzechowska, specjalista adm.
tel. 22 59 347 82, fax. 22 59 347 81

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

 Imię i nazwisko  Stanowisko  Telefon służbowy
 prof. dr hab. Anna Śliz  profesor  59 34792
 dr hab. Wlodzimierz Chojnacki  prof. uczelni  59 34830
dr hab. Jolanta Grotowska-Leder  prof. uczelni  59 34792
 dr hab. Franciszek Kampka  prof. uczelni  59 34811
 dr hab. Monika Podkowińska  prof. uczelni  59 34801
 dr hab. Anna Wachowiak  prof. uczelni  59 34792
dr hab. Joanna Wyleżałek prof. uczelni 59 34792
dr hab. Karol Chrobak adiunkt 59 34764
dr hab. Agnieszka Kampka adiunkt 59 34801
dr hab. Piotr Swacha adiunkt 59 34830
dr Rafał Boguszewski adiunkt 59 34791
dr Ewa Florian adiunkt 59 34791
dr Małgorzata Herudzińska  adiunkt 59 34792
dr Tomasz Herudziński adiunkt 59 34791
dr Marta Makowska adiunkt 59 34783
dr Agnieszka Maj adiunkt 59 34783
dr Katerina Novikova adiunkt 59 34830
dr Emilia Paprzycka adiunkt 59 34811
dr Izabela Podobas adiunkt 59 34811
dr Wojciech Połeć adiunkt 59 34783
dr Barbara Post adiunkt 59 34811
dr Michał Węsierski adiunkt 59 34801
dr Mariusz Kosieradzki adiunkt dydaktyczny 59 34830
dr  Daria Murawska asystent 59 34783
mgr  Jagoda Przybysz asystent 59 34783