Komisje i Koordynatorzy Instytutu

Komisja Wydawnicza:

Przewodniczący - dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW
Członkowie: dr hab. Karol Chrobak, dr Iwona Błaszczak, dr hab. Monika Podkowińska prof. SGGW, prof. dr hab. Ewa Przybylska
 

Komisja ds. Sprawozdawczości Naukowej:

Przewodniczący - Koordynator ds. Sprawozdawczości Naukowej  - dr Marta Dobrzyniak
Członkowie: dr hab. Piotr Swacha, dr Michał Węsierski, dr Arleta Hrehorowicz
 

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej:

Przewodniczący: Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej - dr Katerina Novikova
Członkowie: dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW, dr hab. Karol Chrobak, dr Jurij Plyska, dr Ewa Florian
 

Komisja ds. Promocji:

Przewodniczący: Koordynator ds. Promocji - dr Daria Murawska
Członkowie: dr hab. Beata Maria Nowak, dr Iwona Błaszczak, dr Tomasz Herudziński
 

Komisja ds. Równego Trakotowania:

Przewodniczący - Koordynator ds. Równego Traktowania - prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz
Członkowie: dr Emilia Paprzycka, dr Izabela Podobas, dr Arleta Hrehorowicz, mgr Agata Szaruga
 

Koordynator ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym - dr Marta Makowska
Koordynator ds. Kontaktów z Biblioteką - dr Wojciech Połeć
Koordynator ds. Zamówień Publicznych - mgr Agata Szaruga
Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych - mgr inż. Małgorzata Greliak
Koordynator ds. Jakości Kształcenia - dr Izabela Podobas