Komisje i Koordynatorzy Instytutu

Koordynatorzy powoływani przez Instytut Nauk Socjologicznych  i Pedagogiki w latach 2020/2024

Koordynator INSiP ds. Współpracy Międzynarodowej – dr hab. Karol Chrobak
Koordynator INSiP ds. Współpracy z Gospodarką – dr Marta Makowska
Koordynator INSiP ds. Sprawozdawczości Naukowej/Koordynator SEDN – dr Marta Dobrzyniak
Koordynator INSiP ds. Równego Traktowania – dr Edyta Wiszniewska
Koordynator INSiP ds. Promocji – dr Daria Murawska
Koordynator INSiP ds. Zasobów Bibliotecznych i Naukowych – dr Wojciech Połeć
Koordynator INSiP ds. Zasilania danymi systemu POLON – dr Michał Węsierski
Koordynator INSiP ds. Zamówień Publicznych – mgr Agata Szaruga
Koordynator INSiP ds. Ochrony Danych Osobowych – mgr Agata Szaruga

Zespół Redaktorów do spraw wprowadzania danych do Bazy Wiedzy:

Redaktor Nadzorujący Bazą Wiedzy/Koordynator SEDN - dr hab. Piotr Swacha
Redaktor wprowadzający Socjologia - dr Tomasz Herudziński
Redaktor wprowadzający Pedagogika/Koordynator SEDN – dr Marta Dobrzyniak

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej:

Przewodniczący: Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej - dr hab. Karol Chrobak
Członkowie: dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW, dr Iwona Błaszczak, dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW, dr hab. Agnieszka Kampka, dr Yuriy Plyska, dr Ewa Florian
 
Komisja ds. Sprawozdawczości Naukowej:

Przewodniczący - Koordynator ds. Sprawozdawczości Naukowej - dr Marta Dobrzyniak
Członkowie: dr hab. Piotr Swacha, dr Michał Węsierski, dr Arleta Hrehorowicz, dr Wojciech Połeć, dr Tomasz Herudziński

Komisja ds. Promocji:

Przewodniczący: Koordynator ds. Promocji - dr Daria Murawska
Członkowie: dr Renata Putkowska – Smoter, dr Małgorzata Herudzińska, dr Karina Szafrańska, dr Dorota Janułajtys, mgr Ewa Małachowska
 
Komisja Wydawnicza:

Przewodniczący - dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW
Członkowie: dr hab. Włodzimierz Chojnacki, prof. SGGW, dr Iwona Błaszczak, dr hab. Monika Podkowińska prof. SGGW, prof. Andrzej Bałandynowicz, prof. dr hab. Ewa Przybylska, prof. dr hab. Anna Śliz