Komisje i Koordynatorzy Instytutu

Komisja Wydawnicza:

Przewodniczący - dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW
Członkowie: dr hab. Włodzimierz Chojnacki, prof. SGGW, dr Iwona Błaszczak, dr hab. Monika Podkowińska prof. SGGW, prof. dr hab. Ewa Przybylska
 

Komisja ds. Sprawozdawczości Naukowej:

Przewodniczący - Koordynator ds. Sprawozdawczości Naukowej - dr Marta Dobrzyniak
Członkowie: dr hab. Piotr Swacha, dr Michał Węsierski, dr Arleta Hrehorowicz
 

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej:

Przewodniczący: Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej - dr hab. Karol Chrobak
Członkowie: dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW, dr Yuriy Plyska, dr Ewa Florian
 

Komisja ds. Promocji:

Przewodniczący: Koordynator ds. Promocji - dr Daria Murawska
Członkowie: dr Iwona Błaszczak, dr Tomasz Herudziński
 

Komisja ds. Równego Traktowania:

Przewodniczący - Koordynator ds. Równego Traktowania - prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz
Członkowie: dr hab. Emilia Paprzycka, dr Izabela Podobas, dr Arleta Hrehorowicz, mgr Agata Szaruga
 

Koordynator ds. Zasobów Bibliotecznych i Naukowych – dr Wojciech Połeć

Koordynator ds. Zasilania Danymi System POL-on – dr Michał Węsierski

Koordynator ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym - dr Marta Makowska

Koordynator ds. Zamówień Publicznych - mgr Agata Szaruga

Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych - mgr Agata Szaruga