Rada Instytutu

Członkowie Rady Instytutu:

Przewodnicząca: dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW – Dyrektor Instytutu
dr Iwona Błaszczak - Z-ca Dyrektora Instytutu
Prof. dr hab. Ewa Przybylska
Prof. dr hab. Anna Śliz
Prof. dr hab. Teresa Zaniewska
dr hab. Włodzimierz Chojnacki, prof. SGGW
dr hab. Franciszek Kampka, prof. SGGW
dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW
dr hab. Anna Wachowiak, prof. SGGW
dr hab. Karol Chrobak
dr hab. Agnieszka Kampka
dr hab. Emilia Paprzycka
dr hab. Piotr Swacha
dr Agnieszka Pawluk- Skrzypek
dr Yuriy Plyska

Osoby z głosem doradczym:

dr Monika Jurewicz
dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. SGGW
dr hab. Krystyna Najder- Stefaniak, prof. SGGW
dr hab. Ewa Skrzetuska, prof. SGGW