Rada Instytutu

Rada Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki

Przewodnicząca:

Dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW - Dyrektor Instytutu 
Prof. dr hab. Ewa Przybylska
Prof. dr hab. Anna Śliz
Dr hab. Włodzimierz Chojnacki, prof. SGGW
Dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, prof. SGGW
Dr hab. Franciszek Kampka, prof. SGGW
Dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW
Dr hab. Anna Wachowiak, prof. SGGW
Dr hab. Teresa Zaniewska, prof. SGGW
Dr hab. Karol Chrobak
Dr hab. Agnieszka Kampka
Dr hab. Emilia Paprzycka
Dr hab. Piotr Swacha
Dr Iwona Błaszczak
Dr Monika Jurewicz
Dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek
Dr Yuriy Plyska

Osoby z głosem doradczym:​​

Prof. dr hab. Andrzej Bałandynowicz
Dr hab. Krystyna Najder-Stefaniak, prof. SGGW
Dr hab. Ewa Skrzetuska, prof. SGGW

Zgodnie z § 30 oraz § 116 Statutu SGGW Rada Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki ma kompetencje rady dyscypliny w zakresie spraw merytorycznych związanych z polityką naukową w dyscyplinach nauki socjologiczne i pedagogika.