O Katedrze Socjologii

Historia rozwoju nauk socjologicznych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie sięga  lat 1936-1942, kiedy to funkcjonował w ramach struktury Uczelni Instytut Socjologii Wsi, którym do roku 1938 kierował Władysław Grabski, a następnie Wiktor Bronikowski.

Katedra Socjologii jest jedną z dwóch Katedr funkcjonujących w ramach Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki. W Katedrze zatrudnionych jest 23 pracowników naukowo- dydaktycznych oraz jeden pracownik dydaktyczny.

Funkcję kierownika Katedry Socjologii pełnili:

  • Prof. dr hab. Zygmunt Przychodzeń (Katedra Socjologii i Doradztwa Rolniczego; Katedra Nauk Humanistycznych  na Wydziale Ekonomiczno - Rolniczym)
  • Dr hab. Tadeusz Michalczyk, prof. SGGW
  • Prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz
  • Dr hab. Hanna Podedworna, prof. SGGW
  • Dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW (2017 – obecnie)

Tematy badawcze realizowane przez pracowników Katedry Socjologii ogniskują się wokół następujących obszarów badawczych:

  • Orientacje teoretyczne i perspektywy badawcze socjologii
  • Społeczności lokalne i samorząd terytorialny w perspektywie procesów globalizacji
  • Ciągłość i zmiana w procesie transformacji
  • Społeczeństwo i polityka w uwarunkowaniach lokalnych i międzynarodowych
  • Kulturowe wymiary komunikacji we współczesnym społeczeństwie