Zaproszenie na Salon Socjologiczny w SGGW

Start >Aktualności >Zaproszenie na Salon Socjologiczny w SGGW

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów Naszej Uczelni oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką społeczną na kolejny wykład otwarty w ramach Salonu Socjologicznego
w Szkole Głównej Gosp
odarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

Wykład  pt.  „Czas świadków, czyli o pamięci doświadczenia złem”   wygłosi prof. Ewa Bogalska- Martin , profesor Uniwersytetu w Grenoble.

 

Zapraszamy w czwartek 22 marca o godz. 12.00 do sali konferencyjnej w Bibliotece Głównej im. Władysława Grabskiego

Salon Socjologiczny to spotkania, których pomysłodawcami i organizatorami są  pracownicy Katedry Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Celem spotkań jest upowszechnianie wiedzy społecznej i naukowa debata na temat istotnych problemów społecznych.

Przedsięwzięcie objął Patronatem JM Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Zarząd Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Sekcja Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Informacje o prelegentce:

Prof. Ewa Bogalska- Martin, profesor Uniwersytetu w Grenoble.

Zainteresowania  naukowe: pamięć zbiorowa, społeczeństwo ryzyka, dyskryminacja. Kierownik projektów naukowych m.in.: 2014-2017 Strategia organizacji pozarządowych w walce z dyskryminacją, 2012-2014 Doświadczenia migrantów z dyskryminacją w pracy (dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Francji) ; Przestrzenie kulturowe i aspiracje mniejszości; Stan wiedzy naukowej na temat dyskryminacji we Francji.

Członek rady naukowej „Sieci PGV” od 2010 roku. Redaktor przeglądu międzynarodowego „Management & Gouvernance”. Dyrektor międzynarodowego programu Rhôn-Alpes Region Coopéra 2015-2017-Francja-Kanada. Członek Komisji Koordynacyjnej programu UE COST Action ISO603 – Opieka zdrowotna i socjalna dla migrantów i mniejszości etnicznych w Europie. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologów. Autorka i redaktor wielu publikacji naukowych.