Zaproszenie na konferencję pt.: „Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce: szanse i bariery rozwoju”

Start >Aktualności >Zaproszenie na konferencję pt.: „Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce: szanse i bariery rozwoju”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Społeczeństwo obywatelskie w teorii i praktyce: szanse i bariery rozwoju”, która odbędzie się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniu
14 grudnia 2018 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie i odesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy spoleczenstwo_obywatelskie@sggw.pl

Publikacja artykułów naukowych zgłoszonych w ramach konferencji (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) planowana jest w ramach monografii wieloautorskiej przed dniem konferencji.

Na zgłoszenia udziału w konferencji z publikacją artykułu oczekujemy do 8 października 2018r.

Na zgłoszenia udziału w konferencji bez publikacji artykułu oczekujemy do 20 października 2018r.

Termin nadsyłania artykułów naukowych: 20 października 2018r.

Termin konferencji: 14 grudnia 2018r.

Szczegółowe informacje o konferencji wraz z formularzem zgłoszeniowym i wymogami edytorskimi do przygotowania artykułu zawarte są w załącznikach. Zgłoszenia i wszelkie zapytania należy kierować na adres: spoleczenstwo_obywatelskie@sggw.pl

Do pobrania:
Szczegółowe informacje
Karta zgłoszenia