Zaduma nad współczesnością w ramach grudniowego Salonu Socjologicznego w SGGW

Start >Aktualności >Zaduma nad współczesnością w ramach grudniowego Salonu Socjologicznego w SGGW

W grudniu 2016 roku, w ramach kolejnego Salonu Socjologicznego w SGGW, odbył się wykład  pt. „Czy można być normalnym w narcystycznym świecie?, który wygłosił dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW, kierownik Katedry Myśli Społecznej Instytutu Socjologii UKSW. Wykład stanowił interdyscyplinarną analizę relacji człowiek – społeczeństwo w kontekście rozważań psychologicznych, socjologicznych oraz filozoficznych.
Prelegent nie pozostawił słuchaczy obojętnymi na omawiane zagadnienia wywołując u wielu obecnych na wykładzie zadumę nad specyfiką współczesności.

Spotkanie poprowadziła, zgodnie z przyjętym  zwyczajem,  Kierownik Katedry Socjologii prof. dr hab. Hanna Podedworna.

Salon Socjologiczny, którego prelegentami są  uznani polscy i światowi socjologowie, staje się inicjatywą rozpoznawalną w środowisku akademickim, czego dowodem jest liczne uczestnictwo słuchaczy w cyklicznych spotkaniach i słowa uznania płynące z ośrodków akademickich w całej Polsce.

Przedsięwzięcie objął Patronatem JM Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski oraz Zarząd Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Socjologicznego.

Salon Socjologiczny uzyskał dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę.

 

Zdjęcia

(kliknij miniaturkę, aby zobaczyć powiększenie).