Wynik konkursu na zatrudnienie w Katedrze Socjologii Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki adiunkta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie nauki socjologiczne

Start >Aktualności >Wynik konkursu na zatrudnienie w Katedrze Socjologii Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki adiunkta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie nauki socjologiczne

Data ogłoszenia konkursu: 22.06.2020 r.
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Termin składania dokumentów: 02.06.2020 r. – 06.07.2020 r.
Liczba zgłoszeń: 8
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1
Uzasadnienie: Komisja przeanalizowała pod względem formalnym dokumenty ośmiu osób, które zgłosiły się do konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie nauki socjologiczne. Komisja stwierdziła, że żaden z kandydatów nie spełnia wymogów formalnych zawartych w Statucie SGGW oraz w ogłoszeniu konkursowym.

Ze względu na nie spełnienie wymogów formalnych Komisja nie wyłoniła kandydata do zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Socjologii INSiP.