Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności – samorządność i inicjatywy oddolne w globalnym świecie

Start >Aktualności >Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności – samorządność i inicjatywy oddolne w globalnym świecie

Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności – samorządność i inicjatywy oddolne w globalnym świecie

Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych
i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Instytut Socjologii
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sekcja Socjologii Wsi i Rolnictwa
Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

zapraszają do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji naukowej

Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności
samorządność i inicjatywy oddolne w globalnym świecie

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI:
Dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW
   Katedra Socjologii, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie
Dr hab. Hanna Podedworna, prof. SGGW (Przewodnicząca)
   Katedra Socjologii, Wydział Nauk Społecznych SGGW w Warszawie
Prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
   Dyrektor Instytutu Europeistyki, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW
Dr hab. Elżbieta Firlit, prof. SGH
   Zakład Socjologii, IFSiSE Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH w Warszawie
Dr hab. Adam Bartoszek, prof. UŚ
   Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. Piotr Matczak
   Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych UAM w Poznaniu
Prof. dr hab. Jacek Wojnicki
   Instytut Europeistyki, Zakład Europejskich Studiów Subregionalnych, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Hanna Mamzer, prof. UAM
   Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych UAM w Poznaniu
Dr hab. Marek Nowak
   Zastępca Dyrektora do spraw naukowych, Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu
Dr hab. Michał Nowosielski prof. nadzw.
   Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Dr Tomasz Herudziński – WNS SGGW (Przewodniczący)
Dr Piotr Swacha – WNS SGGW
Dr Rafał Boguszewski – WNS SGGW
Dr Michał Węsierski – WNS SGGW
Mgr Marcin Sokołowski – WNPiSM UW

Miejsce konferencji: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166, budynek nr VIII, sala nr 112
8 czerwca 2018

Program konferencji

Plakat do pobrania

English version