OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PT.: „Systemowe uwarunkowania języka i komunikacji społecznej”

Start >Aktualności >OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA PT.: „Systemowe uwarunkowania języka i komunikacji społecznej”

Zapraszamy do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Systemowe uwarunkowania języka i komunikacji społecznej”.

Termin: 20.10.2017r.

Organizatorzy:
Wydział Nauk Społecznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Ośrodek Uniwersytecki „Pracownia Pytań Granicznych” Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Miejsce obrad:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa,
budynek 4

Program konferencji w załączeniu