Młodzież w społeczeństwie post-transformacyjnym: szanse i zagrożenia

Start >Aktualności >Młodzież w społeczeństwie post-transformacyjnym: szanse i zagrożenia

Zapraszamy wszystkich badaczy młodzieży na współorganizowaną przez Katedrę Socjologii SGGW III Międzynarodową Konferencję Naukową „Młodzież w społeczeństwie post-transformacyjnym: szanse i zagrożenia”, która odbędzie się w Pałacu Lubomirskich w Przemyślu w dniach 30-31 maja 2017r.

Szczegóły na stronie internetowej konferencji:
http://mlodziezaspoleczenstworyzyka.pl/index.html