Informacja o wynikach konkursu wieloetapowego na zatrudnienie profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Start >Aktualności >Informacja o wynikach konkursu wieloetapowego na zatrudnienie profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Informacja o wynikach konkursu wieloetapowego na zatrudnienie profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Data ogłoszenia konkursu: 03.02.2022r.
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Pedagogiki
Dziedzina: nauki społeczne lub humanistyczne
Dyscyplina naukowa: pedagogika
Termin składania dokumentów: 03.02.2022r. – 07.03.2022r.
Ogłoszenia konkursowe (stanowiska): 1
Liczba zgłoszeń: 2
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 0

Uzasadnienie: Komisja Konkursowa przeanalizowała pod względem formalnym dokumenty 2 osób, które zgłosiły się do konkursu na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauki społeczne lub humanistyczne w dyscyplinie pedagogika. Komisja Konkursowa stwierdziła, że 2 kandydatów nie spełniało wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu konkursowym. Komisja Konkursowa nie przystąpiła w związku z tym do oceny merytorycznej zgłoszonych kandydatur do zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pedagogiki Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki.