Informacja o wynikach konkursu wieloetapowego na zatrudnienie adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Start >Aktualności >Informacja o wynikach konkursu wieloetapowego na zatrudnienie adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Informacja o wynikach konkursu wieloetapowego na zatrudnienie adiunkta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Konkurs 2
Data ogłoszenia konkursu: 13.06.2022r.
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Pedagogiki
Dziedzina: nauki społeczne lub humanistyczne
Dyscyplina naukowa: pedagogika
Termin składania dokumentów: 13.06.2022r. – 27.06.2022r.
Ogłoszenia konkursowe (stanowiska): 1
Liczba zgłoszeń: 1
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 0

Uzasadnienie: Komisja Konkursowa w dniu 05.07.2022r. przeanalizowała pod względem formalnym dokumenty 1 osoby, która zgłosiła się do konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dziedzinie nauki społeczne lub humanistyczne w dyscyplinie pedagogika. Komisja Konkursowa stwierdziła, że kandydat nie spełniał wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu konkursowym. Komisja Konkursowa nie przystąpiła w związku z tym do oceny merytorycznej zgłoszonej kandydatury do zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w  Katedrze Pedagogiki Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki. 

 Warszawa, 11.07.2022r.