Informacja o wynikach konkursu na zatrudnienie w Katedrze Pedagogiki Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki adiunkta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie naukowej pedagogika/psychologia/prawo.

Start >Aktualności >Informacja o wynikach konkursu na zatrudnienie w Katedrze Pedagogiki Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki adiunkta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie naukowej pedagogika/psychologia/prawo.

Informacja o wynikach konkursu na zatrudnienie w Katedrze Pedagogiki Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki adiunkta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie naukowej pedagogika/psychologia/prawo.
Data ogłoszenia konkursu: 05.06.2020 r.
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Termin składania dokumentów: 05.06.2020 r. – 19.06.2020 r.
Liczba zgłoszeń: 3
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1
Uzasadnienie: Komisja przeanalizowała pod względem formalnym dokumenty 3 osób, które zgłosiły się do konkursu na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie pedagogika/psychologia/prawo. Komisja stwierdziła, że dwóch kandydatów nie spełnia wymogów formalnych zawartych w Statucie SGGW.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała kandydaturę dr. Michała Dziedzica do zatrudnienia na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie naukowej pedagogika/psychologia/prawo w Katedrze Pedagogiki Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki.