Informacja o wynikach konkursu na 2 stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie naukowej pedagogika/psychologia/prawo

Start >Aktualności >Informacja o wynikach konkursu na 2 stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie naukowej pedagogika/psychologia/prawo

Data ogłoszenia konkursu: 05.06.2020 r.

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Termin składania dokumentów: 05.06.2020 r. – 19.06.2020 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu do: 22.06.2020 r.
Liczba zgłoszeń: 5
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 2

Uzasadnienie:

Komisja przeanalizowała pod względem formalnym dokumenty 5 osób, które zgłosiły się do konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego na kierunku pedagogika.
Komisja stwierdziła, że wszyscy kandydaci złożyli kompletne dokumenty.
W kolejnym etapie komisja przeszła do oceny dorobku naukowego kandydatów. Komisja najwyżej sklasyfikowała kandydatury dr Edyty Wiszniewskiej oraz mgr Joanny Kata.
Komisja konkursowa jednogłośnie zaopiniowała pozytywne zatrudnienie pani dr Edyty Wiszniewskiej oraz pani mgr Joanny Kata.