Informacja o wynikach konkursu na 2 stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie naukowej pedagogika.

Start >Aktualności >Informacja o wynikach konkursu na 2 stanowiska asystenta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie naukowej pedagogika.

Data ogłoszenia konkursu: 05.06.2020 r.

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Termin składania dokumentów: 05.06.2020 r. – 19.06.2020 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu do: 22.06.2020 r.
Liczba zgłoszeń: 5
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 2

Uzasadnienie:

Komisja przeanalizowała pod względem formalnym dokumenty 5 osób, które zgłosiły się do konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego na kierunku pedagogika. 
Komisja stwierdziła, że wszyscy kandydaci złożyli kompletne dokumenty.

W kolejnym etapie komisja przeszła do oceny dorobku naukowego kandydatów. Komisja najwyżej sklasyfikowała kandydatury dr Doroty Janułajtys oraz mgr Ewy Małachowskiej.
Komisja konkursowa jednogłośnie zaopiniowała pozytywne zatrudnienie pani dr Doroty Janułajtys oraz pani mgr Ewy Małachowskiej.