Decyzja JM Rektora w sprawie unieważnienia konkursów na zatrudnienie asystentów badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauki społeczne w dyscyplinie pedagogika

Start >Aktualności >Decyzja JM Rektora w sprawie unieważnienia konkursów na zatrudnienie asystentów badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauki społeczne w dyscyplinie pedagogika

Decyzja JM Rektora w sprawie unieważnienia konkursów na zatrudnienie asystentów badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauki społeczne w dyscyplinie pedagogika

Decyzją JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie unieważniono trzy konkursy jednoetapowe na zatrudnienie asystentów badawczo-dydaktycznych w Katedrze Pedagogiki Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, które zostały ogłoszone 03.02.2022 roku.