Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku (III edycja) 5 grudnia 2019

Start >Aktualności >Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku (III edycja) 5 grudnia 2019

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
INSTYTUT SOCJOLOGII
Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
INSTYTUT SOCJOLOGII
Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Szanowni Państwo,

Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Socjologii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytut Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w III edycji interdyscyplinarnej, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej:

Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku

która odbędzie się dnia 5 grudnia 2019 roku w SGGW w Warszawie.

Tematem wiodącym konferencji będzie problematyka procesów starzenia i starości w kontekście wyzwań i zagrożeń pojawiających się we współczesnych społeczeństwach.

Proponujemy refleksję nad następującymi obszarami:

 1. Subiektywny i obiektywny wymiar starości i starzenia się
 2. Starość w ujęciu psychospołecznym
 3. Praktyczne i teoretyczne aspekty starzenia się i starości w kontekście kulturowym, cywilizacyjnym, społecznym i ekonomicznym
 4. Rodzina wobec osób starszych, seniorzy wobec rodziny – relacje społeczne seniorów
 5. Relacje międzypokoleniowe w odniesieniu do starości i starzenia się
 6. Aktywność i aktywizacja osób starszych
 7. Społecznie zorientowane badania nad osobami starszymi
 8. Praca osób starszych – specyfika i prognozy

Chcemy nie tylko podjąć rozważania nad ostatnim okresem życia człowieka, ale także stworzyć płaszczyznę do wymiany praktycznych doświadczeń dotyczących starości i procesów starzenia. W szczególności zależy nam na przyjrzeniu się metodom pracy z osobami starszymi, formom wsparcia opiekunów osób starszych, a także rodzajom aktywizacji seniorów.

W programie Konferencji przewidujemy referaty naukowe, komunikaty z badań, postery [1].

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, zainteresowanych zagadnieniami starzenia się i starości. Zapraszamy zatem: socjologów, psychologów, demografów, pedagogów, przedstawicieli nauk o zdrowiu.

Ponadto do uczestnictwa w konferencji zachęcamy także pracowników socjalnych oraz przedstawicieli instytucji oraz wszystkich tych, którzy chcieliby się podzielić swoim doświadczeniem zawodowym.

Organizatorzy przewidują wydanie numeru specjalnego czasopisma „Studia nad Rodziną”. Artykuły, które nie uzyskają aprobaty recenzentów ze względu na ich tematykę lub zawartość nie będą publikowane i nie przewiduje się zwrotu kosztów publikacji. Ostateczna decyzja o opublikowaniu zależna będzie od uzyskania pozytywnej recenzji.

Informacja dotycząca innych możliwości publikacji zostanie podana w czasie Konferencji.

Oczekując na Państwa zgłoszenia udziału w Konferencji, z nadzieją na
merytoryczną dyskusję i wymianę
̨praktycznych doświadczeń, odnoszących
się do problematyki starości i starzenia się
̨ pozostajemy z wyrazami szacunku
Komitet Naukowy i Komitet Organizacyjny Konferencji

Komitet Naukowy Konferencji
prof. Grażyna Firlit-Fesnak, UW
prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska, UW
dr hab. Mariola Bieńko, UW
dr hab. Beata Bugajska, prof. US
dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB
dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB
dr hab. Anna Kotlarska-Michalska, prof. UAM
dr hab. Jolanta Łodzińska, prof. UKSW
dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska, prof. UAM
dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ
dr hab. Iwona Taranowicz, prof. UWr
dr hab. Anna Wachowiak, prof. SGGW
dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW
dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW
dr hab. Piotr Zawada, prof. UKSW
dr hab.  Agnieszka Zduniak,  prof. UKSW
dr hab. Aldona Żurek, prof. UAM

Komitet Organizacyjny Konferencji
dr hab. Jolanta Łodzińska, prof. UKSW
dr hab. Agnieszka Regulska, prof. UKSW
dr Katarzyna Bogacka, SGGW w Warszawie
dr Marcin Choczyński, UKSW
dr Małgorzata H. Herudzińska, SGGW w Warszawie – przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji
dr Martyna Kawińska, UKSW
dr Justyna Kurtyka-Chałas, UKSW
dr Agnieszka Maj, SGGW w Warszawie
dr Emilia Paprzycka, SGGW w Warszawie
dr Barbara Post, SGGW w Warszawie – sekretarz
mgr Agata Rozalska, UKSW

Terminarz konferencji

 1. Konferencja odbędzie się Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniu 5.12.2019
 2. Termin nadsyłania zgłoszeń – 30.09.2019 uwaga: przedłużony do 30.10.2019 . W celu zgłoszenia udziału w konferencji, prosimy przesłać wypełniony formularz Karta zgłoszenia uczestnictwa na adres: konferencjastarosc2015@sggw.pl oraz mh2009@o2.pl
  Formularz dostępny w załączeniu
 3. Potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji – 15.10.2019
 4. Potwierdzenie uczestnictwa w Konferencji – 15.10.2019 uwaga: zmiana terminu: do 10.11.2019
 5. Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 10.11.2019 uwaga: zmiana terminu: do 25.11.2019

Opłata za udział w Konferencji wynosi 250 PLN (opłata zawiera VAT), prosimy przekazać ją na konto o numerze:
111240 6003 1111 0000 4946 9501
W tytule przelewu prosimy napisać: „Konferencja Znane i nieznane oblicza starości, nr konta księgowego: 507-20-120200-R00175-99 oraz imię i nazwisko Uczestnika”.

Uwaga: SGGW w Warszawie wystawia faktury na daną instytucję, jeżeli opłata została dokonana z konta instytucji. W przypadku wniesienia opłaty konferencyjnej z konta prywatnego uczestnika, który chce otrzymać w/w fakturę –  należy dołączyć pismo, w którym będzie zaznaczone, że opłata została wniesiona w imieniu danej instytucji (potwierdzone przez dział księgowości bądź kierującego na konferencję i dysponenta środków).

W ramach opłaty konferencyjnej zapewniamy otrzymanie wydanej publikacji naukowej, wyżywienie (bufet kawowy, obiad). Organizatorzy konferencji nie zapewniają uczestnikom noclegu. Osobom zainteresowanym noclegiem organizatorzy polecają Pokoje Gościnne „Ikar” SGGW. Hotel znajduje się na terenie Kampusu SGGW, bardzo blisko miejsca, gdzie odbędzie się konferencja (ok. 10 min. pieszo). Informacje dotyczące cennika, dojazdu do hotelu oraz dane kontaktowe (wraz z numerem telefonu, pod którym można dokonywać rezerwacji) znajdą Państwo na stronie internetowej  www.ikar.sggw.pl

PATRONAT HONOROWY
JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Prof. dr hab. Wiesław Bielawski

PARTNERZY
Sekcja Socjologii Rodziny Polskie Towarzystwo Socjologiczne

PATRONAT MEDIALNY
Radio Warszawa
Radio Nadzieja

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa Konferencji

[1] SESJA POSTEROWA. Wytyczne: dane techniczne posteru: format – B7 (88 x 125 cm), orientacja – pionowa.
Uwaga: Autorzy muszą być obecni obok swoich posterów w czasie przeznaczonym na sesję posterową. Prosimy o przygotowanie miniatury posteru w formacie A4 w pełni kolorów (kilka sztuk) np. z dodatkową treścią na odwrocie miniatury.
Organizatorzy konferencji nie zapewniają wydruku posterów.
Postery należy dostarczyć do godz. 9.00, 5.12.19 do recepcji konferencji.