Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku

Start >Aktualności >Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
INSTYTUT SOCJOLOGII
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
Zakład Socjologii Edukacji i Gerontologii Społecznej
Uniwersytet w Białymstoku

mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w II edycji ogólnopolskiej interdyscyplinarnej  KONFERENCJI NAUKOWEJ
„Znane i nieznane oblicza starości jako obszar wyzwań dla społeczeństw XXI wieku”,
która odbędzie się dnia 8 listopada 2017 r. w SGGW w Warszawie.

W Polsce, jak i w wielu innych społeczeństwach, mamy do czynienia z procesem starzenia się ludności. Osoby starsze nie stanowią jednorodnej kategorii. Co więcej, zgodnie z prognozą demograficzną GUS, do 2050 roku z jednej strony nastąpi znaczne zmniejszenie liczby dzieci oraz osób dorosłych, a z drugiej zwiększy się udział osób w wieku co najmniej 60 lat, wydłuży się dalsze trwanie życia. Sytuacja ta jest źródłem wielu pytań, a konferencja będzie okazją do wymiany refleksji oraz doświadczeń dla osób zajmujących się tematyką starzenia się i starości, bądź nią zainteresowanych. Ma nie tylko pogłębić zrozumienie problemów związanych ze starością, ale także umożliwić dostrzeżenie potencjału osób starszych,  w oparciu m.in. o badania i koncepcje teoretyczne nauk społecznych i humanistycznych.

Komitet naukowy konferencji:
prof. dr hab. Piotr Błędowski, SGH w Warszawie
dr hab. Beata Bugajska, USz
prof. dr hab. Grażyna Firlit-Fesnak, UW
dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB
dr hab. Jerzy Halicki, prof. UwB
prof. dr hab. Anna Landau-Czajka, SGGW w Warszawie
dr hab. Anna Michalska, prof. UAM w Poznaniu
dr hab. Hanna Podedworna, prof. SGGW w Warszawie
dr hab. Monika Podkowińska, SGGW w Warszawie
dr hab. Marek Rymsza, UW
dr hab. Piotr Szukalski, prof. UŁ
prof. dr hab. Zbigniew Woźniak, UAM w Poznaniu
dr hab. Joanna Wyleżałek, SGGW w Warszawie
dr hab. Aldona Żurek, prof. UAM w Poznaniu

Komitet organizacyjny konferencji:
dr Małgorzata H. Herudzińska (przewodnicząca komitetu organizacyjnego)
dr hab. Agnieszka Kampka
dr Iwona Błaszczak
dr Emilia Paprzycka
dr Agnieszka  Maj
dr Barbara Post
dr Wojciech Połeć

PATRONAT HONOROWY:
Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Prof. dr hab. Wiesław Bielawski

PARTNERZY:
Polskie Towarzystwo Socjologiczne – Sekcja Pracy Socjalnej
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne

Imprezy towarzyszące:
Wystawa fotografii Studentów ”Starość w obiektywie ludzi młodych”.

Komunikat do pobrania
Program konferencji do pobrania