Znaczenie socjologii w dyskursie naukowym jako przedmiot refleksji na czerwcowym Salonie Socjologicznym

Start >Aktualności >Znaczenie socjologii w dyskursie naukowym jako przedmiot refleksji na czerwcowym Salonie Socjologicznym

22 czerwca 2017 roku, w ramach szóstego Salonu Socjologicznego w SGGW, odbył się wykład pt. „Po co socjologia i komu jeszcze jest potrzebna?”, który wygłosił prof. zw. dr hab. Andrzej Wójtowicz, kierownik Katedry Socjologii Ogólnej Instytutu Socjologii UKSW.

Wykład stanowił wszechstronną refleksję nad znaczeniem socjologii jako dziedziny naukowej współcześnie oraz nad społeczno-historycznymi uwarunkowaniami jej powstania. Prelegent dowodząc, że podstawowym zadaniem socjologii we współczesnym świecie jest „ odkrywanie źródeł chaosu” pobudził zebranych na sali słuchaczy do ciekawej i twórczej dyskusji.
Spotkanie poprowadziła, zgodnie z przyjętym zwyczajem, prof. dr hab. Hanna Podedworna.

Salon Socjologiczny, którego prelegentami są uznani w Polsce i na świecie socjologowie, jest inicjatywą rozpoznawalną i docenianią w środowisku akademickim.
Przedsięwzięcie objął Patronatem JM Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Sekcja Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Zarząd Warszawskiego Oddziału PTS.

Salon Socjologiczny uzyskał finansowanie w ramach umowy 505/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę

 

Zdjęcia

(kliknij miniaturkę, aby zobaczyć powiększenie).