Zaproszenie na Salon Socjologiczny w SGGW

Start >Aktualności >Zaproszenie na Salon Socjologiczny w SGGW

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów Naszej Uczelni oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką społeczną na kolejny wykład otwarty w ramach Salonu Socjologicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wykład  pt. „Osiąganie dorosłości w czasach niepewności wygłosi prof. dr hab. Jolanta Grotowska- Leder, członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Kierownik Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Zapraszamy 11 maja (czwartek) o godz. 12.00  do sali konferencyjnej w Bibliotece Głównej im. Władysława Grabskiego (wejście C).

Salon Socjologiczny to spotkania, których pomysłodawcami i organizatorami są  pracownicy Katedry Socjologii Wydziału Nauk Społecznych SGGW. Celem organizowanych spotkań jest upowszechnianie wiedzy społecznej oraz naukowa debata na temat istotnych problemów społecznych. Salon Socjologiczny, którego prelegentami od 2015 roku są  uznani w Polsce i na świecie socjologowie jest inicjatywą rozpoznawalną w środowisku naukowym.

Przedsięwzięcie objął Patronatem JM Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Sekcja Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Zarząd Warszawskiego Oddziału PTS.

Salon Socjologiczny uzyskał finansowanie w ramach umowy 505/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę.

Informacje o prelegencie:

 Dr hab. Jolanta Grotowska-Leder, profesor nadzwyczajny UŁ. Kierownik Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej, w Instytucie Socjologii UŁ.
Współtwórczyni łódzkiej szkoły badań nad biedą i pomocą społeczną.
Od 1990 uczestniczy w realizacji jako kierownik, członek zespołu lub konsultant wielu międzynarodowych i krajowych projektów naukowych, m.in. VI PR UE PROFIT: Policy Responses Overcoming Factors in the Intergenerational Transmission of Inequalities (2004-2007), INVITE. New Ways of Biographical Counselling in rehabilitaion Vacational Training (2004-2006), oraz projekty NCN: Sieci wsparcia i lokalne partnerstwo w przezwyciężaniu wykluczenia społecznego i transmisji biedy (2005-2008) (kierownik), Samorządy lokalne wobec problemów społecznych i sposobów ich przezwyciężania po akcesji Polski do Unii Europejskiej (na przykładzie województwa łódzkiego) (2010-2013) (kierownik), Polityka społeczna na rzecz pełnej dorosłości (2015-2018) (kierownik).

Autorka i redaktorka 18 monografii i ponad 120 prac naukowych publikowanych w recenzowanych książkach i czasopismach naukowych, w tym z listy filadelfijskiej i ERIH.
Zainteresowania naukowe koncentruje wokół nowych aspektów współczesnych problemów społecznych, w szczególności ubóstwa,  bezrobocia i wykluczenia społecznego oraz polityki społecznej na poziomie lokalnym i globalnym.
Wielokrotnie uczestniczyła w światowych i europejskich kongresach socjologicznych.
Członek prezydium Sekcji Pracy Socjalnej w ramach Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (PTS), Członek Korpusu Ekspertów NCN, członek Zespołu Ekspertów Polskiego Komitetu EAPN, członek International Sociological Association (ISA), Comparative Research of Poverty (CROP).
Odbyła staże naukowe m.in.: Faculty of Social Science, Lund University, Szwecja i University of Szeged, Szeged, Wegry, i prowadziła wykłady w kilku europejskich uniwersytetach: University of Padova, Faculty of Political Sciences & Sociology, Padwa, Włochy, University of Granada, Faculty of Political Sciences & Sociology, Granada Hiszpania, University of Lisobon, Faculty of Economics & Sociology, Lisbon, Portugal, ESEIG School of Menagment and Industrial Studies, Porto, Portugalia, Vitautas Kaunas University, Department of Sociology, Kowno, Litwa, University of Macedonia, Department of Educational & Social Policy, Saloniki, Grecja, Debrecen University, Faculty of Humanities, Debreczyn, Wegry.