Zaproszenie na Salon Socjologiczny w SGGW

Start >Aktualności >Zaproszenie na Salon Socjologiczny w SGGW

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów Naszej Uczelni oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką społeczną na kolejny wykład otwarty w ramach Salonu Socjologicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wykład  pt. „Czy można być normalnym w narcystycznym świecie? wygłosi dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW, kierownik Katedry Myśli Społecznej Instytutu Socjologii UKSW

 Zapraszamy 1 grudnia (czwartek) o godz. 14.00  do bud. 8 s.112.

Salon Socjologiczny to spotkania, których pomysłodawcami i organizatorami są  pracownicy Katedry Socjologii Wydziału Nauk Społecznych SGGW. Salon Socjologiczny, którego prelegentami są  uznani polscy i światowi socjologowie jest już inicjatywą rozpoznawalną w środowisku naukowym. Celem spotkań organizowanych w ramach Salonu Socjologicznego jest upowszechnianie wiedzy społecznej oraz naukowa debata na temat istotnych problemów społecznych.

Przedsięwzięcie objął Patronatem JM Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski oraz Zarząd Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Socjologicznego.

Salon Socjologiczny uzyskał finansowanie w ramach umowy 505/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę.

Informacje o prelegencie:

Dr hab. Krzysztof Wielecki, prof. UKSW, kierownik Katedry Myśli Społecznej Instytutu Socjologii UKSW

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, habilitował się na Uniwersytecie Łódzkim. Pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie kierownik katedry Myśli Społecznej Instytutu Socjologii UKSW oraz Kierownik Studium Doktoranckiego Instytutu Socjologii UKSW. Zajmuje się socjologią, publicystyką społeczną i polityczną. Jest autorem oryginalnego programu edukacji integralno-podmiotowej, realizowanego przez Stowarzyszenie Kultury i Edukacji. Główne zainteresowania naukowe: współczesna myśl społeczna, filozofia społeczna, antropologia filozoficzna, podmiotowość indywidualna i zbiorowa, socjologia cywilizacji i ładu społecznego, kultura masowa, socjologia ekonomii, psychologia społeczna. Główne prace: „Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrializmu. Między indywidualizmem a kolektywizmem” (2003) oraz „Kryzys i socjologia” (2012).

Nagranie z wykładu