Zaproszenie na Salon Socjologiczny w SGGW

Start >Aktualności >Zaproszenie na Salon Socjologiczny w SGGW

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów Naszej Uczelni oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką społeczną na kolejny wykład otwarty w ramach Salonu Socjologicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wykład  pt. „Po co socjologia i komu jeszcze jest potrzebna? wygłosi prof. zw. dr hab. Andrzej Wójtowicz, kierownik Katedry Socjologii Ogólnej Instytutu Socjologii UKSW.

Zapraszamy 22 czerwca (czwartek) o godz. 14.00 do bud.8 sala 112.

Salon Socjologiczny to spotkania, których pomysłodawcami i organizatorami są  pracownicy Katedry Socjologii Wydziału Nauk Społecznych SGGW. Celem organizowanych spotkań jest upowszechnianie wiedzy społecznej oraz naukowa debata na temat istotnych zagadnień społecznych. Prelegentami Salonu Socjologicznego są uznani w Polsce i na świecie socjologowie.

Przedsięwzięcie objął Patronatem JM Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Sekcja Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Zarząd Warszawskiego Oddziału PTS.

Salon Socjologiczny uzyskał finansowanie w ramach umowy 505/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę.

Informacje o prelegencie:

Prof. zw. dr hab. Andrzej Wójtowicz, polski socjolog.

Autor ponad stu rozpraw i  studiów, w tym pięciu książek z socjologii teoretycznej, socjologii religii, socjologii struktur społecznych, kultury i organizacji. Obecnie kierownik Katedry Socjologii Ogólnej Instytutu Socjologii UKSW. Wcześniej kierownik Katedry Socjologii Wydziału Nauk Społecznych SGGW (2008-2012). Członek wielu towarzystw naukowych,    w tym: Polskiego Towarzystwa  Socjologicznego, ASA (American Sociological Association), ISA (International Sociological Association), IAHR (International Association of the History of Religion).