Zaproszenie na Salon Socjologiczny w SGGW

Start >Aktualności >Zaproszenie na Salon Socjologiczny w SGGW

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład w ramach Salonu Socjologicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wykład  pt.  „Zaufanie i ryzyko w czasach zarazy” wygłosi prof. dr hab. Piotr Sztompka, członek rzeczywisty PAN.

Zapraszamy w czwartek 25 listopada 2021 roku o godz. 14.00 na spotkanie online w Auli Kryształowej

Salon Socjologiczny to spotkania, których pomysłodawcami i organizatorami są  pracownicy Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW. Celem spotkań jest upowszechnianie wiedzy społecznej i naukowa debata na temat istotnych problemów społecznych. Przedsięwzięcie objął Patronatem JM Rektor SGGW prof. dr hab. Michał Zasada, Sekcja Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Zarząd Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Informacje o prelegencie:

Prof. dr hab. Piotr Sztompka – profesor honorowy (emerytowany) Uniwersytetu Jagiellońskiego i wykładowca Wyższej Szkoły Europejskiej im. J.Tischnera. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, oraz dwóch akademii zagranicznych: American Academy of Arts and Sciences oraz Academia Europaea. Doktor honoris causa czterech uczelni polskich i zagranicznych. Były Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (ISA). Socjolog, specjalista w zakresie teorii socjologicznych

Studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył w 1966 r., rok później obronił także pracę magisterską w Instytucie Socjologii UJ. Tutaj też trzy lata później uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. Habilitował się w 1974 r., tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1980 r., a siedem lat później – tytuł profesora zwyczajnego. 

Od ukończenia studiów pracował w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 1987 r. jako profesor zwyczajny), gdzie kierował Zakładem Socjologii Teoretycznej. Ponadto kierował Centrum Analiz Zmian Kulturowych „Europa’89” Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracuje także w Wyższej Szkole Europejskiej im. J. Tischnera w Krakowie.

Jest autorem ponad dwudziestu książek z dziedziny socjologii, w większości opublikowanych  w USA i Wielkiej Brytanii. Do najważniejszych należą: „System and Function” (1974), „Robert K. Merton – An Intellectual Profile” (1986), „Society in Action – The Theory of Social Becoming” (1990), „The Sociology of Social Change” (1993), „Trust: a Sociological Theory” 1999). W Polsce ukazały się: „Socjologia. Analiza społeczeństwa” (2002), „Socjologia wizualna: fotografia jako metoda badawcza” (2005) „Socjologia zmian społecznych” (2005), „Zaufanie: fundament społeczeństwa” (2007), „Słownik socjologiczny; 1000 pojęć”, (2020), oraz „Socjologia: wykłady o społeczeństwie” (2021).

Książki Redagowane i współautorskie: „Socjologia: lektury”, red. P.Sztompka i M.Kucia (2005), „Socjologia codzienności”, red. P.Sztompka i M.Bogunia-Borowska, (2008), „Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne”, red. K.Frysztacki i P.Sztompka, (2012). Książki prof. Piotra Sztompki były tłumaczone na 7 języków, w tym tak egzotyczne jak indonezyjski, chiński i japoński, a artykuły naukowe ukazywały się w 13 językach.

Wielokrotnie przebywał za granicą jako visiting professor w uczelniach USA, Włoch, Meksyku, Australii oraz Belgii. Współpracuje z wieloma placówkami naukowymi na świecie.

Nagrodzony m.in.: Nagrodą Wydziału I PAN im. Leona Krzywickiego (1975), Nagrodą I Stopnia Ministra Edukacji Narodowej (sześciokrotnie), Nagrodą Naukową Prezesa Rady Ministrów (1995 i 2001), New Europe Prize (nagroda 6 centrów badań zaawansowanych w USA i w Europie dla uczonego z Europy Środkowej i Wschodniej, 1995). W roku 2006 otrzymał Nagrode Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (zwaną zwyczajowo „polskim Noblem”). Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1991), Złotym Krzyżem Zasługi (1989), Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski (2000). W roku 2006 otrzymał najwyższe wyróżnienie Uniwersytetu Jagiellońskiego Medal Merentibus.