Zaproszenie na konferencję Zawód Socjolog – perspektywy, szanse, ograniczenia

Start >Aktualności >Zaproszenie na konferencję Zawód Socjolog – perspektywy, szanse, ograniczenia

Wydział Nauk Społecznych

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

zaprasza na ogólnopolską konferencję pt.:

ZAWÓD SOCJOLOG – PERSPEKTYWY, SZANSE, OGRANICZENIA

która odbędzie się dnia 05.05. 2015 roku.

 

Celem konferencji jest analiza sytuacji osób z wykształceniem socjologicznym na rynku pracy w perspektywie ograniczeń i szans związanych z obecną sytuacja na rynku pracy. Konferencja ma być okazją do wspólnej wymiany wiedzy i doświadczeń przez reprezentantów środowiska akademickiego, studentów socjologii oraz przedstawicieli podmiotów gospodarczych będących potencjalnymi pracodawcami absolwentów socjologii.

Konferencja zaplanowana została w dwóch częściach.  Pierwsza cześć – będzie dyskusją nad jakością kształcenia socjologów w kontekście wymogów zmieniającego się rynku pracy oraz projektami kariery zawodowej absolwentów socjologii. Część druga konferencji to debata z udziałem przedstawicieli firm, instytucji, organizacji będących potencjalnymi pracodawcami młodych socjologów. Przedmiotem debaty będą oczekiwania pracodawców w kontekście umiejętności absolwentów socjologii, ze szczególnym uwzględnieniem tych pożądanych przez pracodawców. Celem panelu z pracodawcami jest także krytyczna analiza kompetencji adeptów socjologii oraz dyskusja nad planowaniem kariery przez studentów nauk społecznych – praktyczne wskazówki dotyczące wejścia na rynek pracy i odniesienia na nim sukcesu.

Konferencja odbędzie się w dniu 5 maja 2015 roku w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, budynek 8 sala 112.  Konferencja ma charakter otwarty i jest nieodpłatna.

Program Konferencji:

 9.00-10.00

 Rejestracja uczestników

 10.00-10.15

 Otwarcie konferencji: Dziekan Wydziału Nauk Społecznych SGGW, Przedstawiciel Władz Rektorskich
 10.15–11.45  Sesja plenarna  pt.: Zawód socjolog – socjologia wczoraj i dziś  Prowadzenie:  dr hab. Hanna Podedworna Kierownik Katedry Socjologii WNS SGGW

 

  • Po co komu socjologia? dr hab. Franciszek Kampka, prof. SGGW, Dziekan WNS SGGW
  • Socjologiczne 3P: socjologia postrzegana, postulowana i praktykowana. Różnice pomiędzy społecznym obrazem funkcji socjologii a naukowym programem socjologii dr Wojciech Połeć WNS SGGW, Konrad Świderek prezes MKNPI „Argonauci”
  • Wykształcenie ma znaczenie? Studia wyższe: dla kogo, po co, z jakim skutkiem dr Natalia Hipsz CBOS
  • Warsztat badacza jako wizytówka socjologa – między niechęcią a koniecznościąprof. dr hab. Kazimierz Frieske dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Publicznych, dr Barbara Post pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. jakości kształcenia

 Dyskusja

 11.45–12.00

 Przerwa kawowa

 12.00–13.15

 Sesja plenarna pt.: Absolwent socjologii na rynku pracy: perspektywy, szanse, ograniczeniaProwadzenie: dr Barbara Post Pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. jakości kształcenia

 

  • Sytuacja zawodowa absolwentów socjologii – dr Rafał Boguszewski pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. monitorowania losów zawodowych absolwentów
  • Między uczelnią a rynkiem pracy  –  doświadczenia studentów socjologii  dr Emilia Paprzycka pełnomocnik dziekana WNS  SGGW ds. współpracy z gospodarką
  • Student socjologii na rynku pracy – walka wcale z góry nie przegrana –  Monika Szymańska, studentka socjologii WNS SGGW, specjalista ds. rekrutacji, Michael Page International
  • NGO’s jako miejsce pracy socjologa – Katarzyna Budzińska studentka socjologii WNS SGGW

Dyskusja

 13.15-14.15

 Przerwa kawowa

 14.15–15.30

 Dyskusja panelowa pt.: Socjologa zatrudnię od zaraz – oczekiwania pracodawców a potencjał absolwentów socjologii Prowadzenie: dr E. Paprzycka pełnomocnik Dziekana WNS SGGW ds. współpracy z gospodarką 

 

Przedstawiciele pracodawców kluczowych WNS SGGW:

Rafał Biały – Prezes zarządu – Grupa komunikacyjna United Minds,

Anna Kotkowska – New business manager – 4P Research Mix

Barbara Leśniczak – Dyrektor Operacyjny  -Quality Watch

Sylwia Kobayashi –  Coach, Fundraiser – Pracownia Coachingu i Fundraisingu

Barbara Świątek – Partner Zarządzający- firma szkoleniowo- doradcza Instytut Treningu metodycznego

Michał Misztal – partner zarządzający Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

dla regionu Mazowsze

Piotr Falfus – student socjologii SGGW, PR Manager w Staniszewski Football Agency

Monika Szymańska, studentka socjologii SGGW, Researcher Page Personnel Poland, Michael Page International

Pamela Lange, studentka socjologii SGGW, firma Bluehill 

15.30-16.00

 Zakończenie konferencji

 

Dokumenty do pobrania: