Zaproszenie na konferencję „Uniwersytety Ludowe XXI wieku”

Start >Aktualności >Zaproszenie na konferencję „Uniwersytety Ludowe XXI wieku”

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Ziarno” w Grzybowie, Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Ludowych, zapraszają na interdyscyplinarną Międzynarodową Konferencję Naukową „Uniwersytety Ludowe XXI wieku. Tradycja – Współczesność – Wyzwania Przyszłości”. Konferencja, dzięki uprzejmości Jego Magnificencji, odbędzie się 23 maja 2017 roku w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przy ul. Nowoursynowskej 166 w Warszawie. Jest to unikatowe wydarzenie o randze międzynarodowej. Wśród prelegentów znajdują się wysokiej klasy specjaliści w dziedzinie edukacji dorosłych, z Polski i innych krajów Europy. Jej celem jest upowszechnienie wiedzy na temat uniwersytetów ludowych oraz uznanie wartości stosowanej przez UL metodologii, kładącej nacisk na praktyczne umiejętności, dualny system kształcenia zawodowego oraz budowanie kompetencji kluczowych.

Szczegółowy program konferencji znajduje się w załączniku.

Organizatorzy:
Ewa Smuk Stratenwerth, Dyrektor Stowarzyszenia ZIARNO
dr Iwona Błaszczak, Prodziekan do spraw dydaktyki WNS SGGW