Zaproszenie na konferencję „Nomadic Cultures and Traditions”

Start >Aktualności >Zaproszenie na konferencję „Nomadic Cultures and Traditions”

Wydział Nauk Społecznych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Katedra Socjologii
Zakład Socjologii Struktur i Działań Społecznych
zaprasza na interdyscyplinarną konferencję naukową
    
Nomadic Cultures and Traditions
w dniu 25 listopada 2017 roku

Miejsce konferencji:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166 budynek 4

 

PROBLEMATYKA KONFERENCJI:

Celem konferencji jest interdyscyplinarna refleksja nad kulturami koczowniczymi oraz tradycjami związanymi z dawnym koczowniczym trybem życia we współczesnym świecie.
Gościem honorowym konferencji będzie Pani Khulan Chimidtsiye z Mongolian University of Life Sciences, która stoi na czele Center for Nomadic Culture na swojej macierzystej uczelni.
Proponujemy dyskusję nad tradycjami koczowniczymi we współczesnej Azji, ale również na innych kontynentach w tym na terenie Europy.
Zapraszamy do czynnego udziału w konferencji badaczy zajmujących się szeroko rozumianą problematyką nomadyzmu, tradycji koczowniczych oraz elementów kulturowych związanych z tego typu tradycjami reprezentujących różne dziedziny nauk humanistycznych i społecznych.
Językiem konferencji będzie język angielski, który jest preferowanym językiem wystąpień. W uzgodnieniu z organizatorami akceptowane będą również wystąpienia w innych językach.

 
ZGŁOSZENIA

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na załączonej karcie zgłoszeniowej do 20 listopada 2017 roku
na adres: polecw@gmail.com. Za pośrednictwem tego adresu można również uzyskać bliższe informacje na temat konferencji.

Informacja o przyjęciu wystąpienia oraz informacja o programie konferencji  do 22 listopada 2017 roku
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji
dr Wojciech Połeć

Formularz zgłoszeniowy do pobrania