Zaproszenie na konferencję naukową: „Społeczne funkcje uniwersytetu w czasach dynamicznych zmian”

Start >Aktualności >Zaproszenie na konferencję naukową: „Społeczne funkcje uniwersytetu w czasach dynamicznych zmian”

Serdecznie zapraszamy do udziału w jubileuszowej konferencji naukowej „Społeczne funkcje uniwersytetu  w czasach dynamicznych zmian”, która zaplanowana została z okazji 200-lecia SGGW i 10 lat istnienia Wydziału Nauk Społecznych.

Konferencja  odbędzie się w dniach w dniach  12-13 maja 2016 roku. Organizatorem konferencji jest Wydział Nauk Społecznych SGGW a współorganizatorami Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

PATRONAT NAD KONFERENCJĄ OBJĘLI:

JM Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański

 Polskie Towarzystwo Socjologiczne              

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne

Celem konferencji jest analiza społecznej funkcji uniwersytetów w czasach dynamicznych zmian kulturowych, politycznych i ekonomicznych. Przedmiotem rozważań będą takie zagadnienia jak: znaczenie uczelni i wiedzy naukowej w procesie społecznego rozwoju, możliwości rozwoju jakimi dysponuje środowisko akademickie, jak również problemy, które mogą  stanowić barierę dla rozwoju wiedzy naukowej i kształcenia akademickiego. W konferencji udział wezmą prelegenci reprezentujący różne dyscypliny naukowe z 13 ośrodków uniwersyteckich w Polsce.

Zapraszamy do wysłuchania referatów i udziału w dyskusji

Program konferencji