Zaproszenie na konferencję „Media o wsi. Media na wsi”

Start >Aktualności >Zaproszenie na konferencję „Media o wsi. Media na wsi”
 • Zakład Komunikacji Społecznej, Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Zakład Komunikowania i Doradztwa, Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Stowarzyszenie Dziennikarzy im. Władysława St. Reymonta
 • Biuro Prasowe SGGW

zapraszają na Konferencję Naukową na temat

„Media o wsi. Media na wsi”

 Aula Kryształowa SGGW
Sala konferencyjna – piętro
2.06. (piątek) 2017 Warszawa

  Zakres Problemowy Konferencji: 

 • problematyka wiejska w przekazach mediów publicznych,
 • media komercyjne o wsi,
 • dostępność do medialnych źródeł informacji na obszarach wiejskich,
 • obecność reprezentantów społeczności wiejskich w mediach,
 • popularność mediów społecznościowych wśród mieszkańców wsi i zakres ich wykorzystania,
 • oczekiwania mieszkańców wsi wobec oferty programowej mediów,
 • specyfika pracy dziennikarzy specjalizujących się w problematyce wiejskiej i rolniczej,
 • dzienniki, czasopisma i cykliczne audycje radiowe oraz telewizyjne – rys historyczny,
 • wieś w słuchowiskach i serialach telewizyjnych,
 • znaczenie przekazu medialnego w budowaniu przewagi konkurencyjnej obszarów wiejskich.

Więcej informacji w dołączonej ulotce konferencyjnej i w karcie zgłoszeniowej.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji
Dr inż. Ewa Jaska
Dr inż. Mariusz Kosieradzki