Zaproszenie 16 stycznia na Salon Socjologiczny

Start >Aktualności >Zaproszenie 16 stycznia na Salon Socjologiczny

Zapraszamy na kolejny Salon Socjologiczny w SGGW

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką społeczną 16 stycznia o godz. 12.00 do sali konferencyjnej w Bibliotece Głównej im. Władysława  Grabskiego na kolejny wykład otwarty w ramach Salonu Socjologicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wykład  pt.  „O pożytkach z socjologii”  wygłosi prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki, Przewodniczący Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Salon Socjologiczny to spotkania, których pomysłodawcami i organizatorami są  pracownicy Katedry Socjologii  Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Celem spotkań jest upowszechnianie wiedzy społecznej i naukowa debata na temat istotnych problemów społecznych.

Przedsięwzięcie objął Patronatem JM Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Zarząd Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Sekcja Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego..

Informacje o prelegencie:

Prof.  dr hab. Krzysztof  Frysztacki  jest socjologiem specjalizującym się również w pracy socjalnej. Uniwersytet Jagielloński to jego Alma Mater, miejsce, w którym w 1968 roku rozpoczął studia, z którym jest niezmiennie pod każdym względem związany, w którym pełnił rozmaite funkcje, by wskazać 10 lat dyrektorowania w Instytucie Socjologii UJ oraz 26 lat kierowania Zakładem Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej. Kraków (o którym sam kiedyś napisał, że jest jego niezmiennym hobby) i Uniwersytet Jagielloński są decydującymi w jego życiu wartościami i punktami odniesienia. Podkreśla przy tym, że jego akademickim mistrzem we wczesnym, pierwszym okresie rozwoju był znakomity intelektualista i profesor Paweł Rybicki.

Nie zmienia to jednak faktu, że był i jest aktywny w różnych innych miejscach oraz okolicznościach. Jeśli chodzi o kontekst krajowy, sam zaznaczył pozytywną pamięć i sentyment w następstwie wieloletnich związków z Opolem, w związku z przyczynianiem się do rozwoju tamtejszego ośrodka socjologicznego. Jeśli zaś chodzi o kontekst ogólnopolski, warto być może przypomnieć taką odległą w czasie inicjatywę, jaką była Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, w której to instytucji i akademickim stowarzyszeniu był pierwszym przewodniczącym zespołu ds. studiów socjologicznych. Aktualnie zaś, od niemal ośmiu lat,  w toku kolejnej drugiej kadencji, działa jako przewodniczący Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Wiele lat spędził za granicą, we Włoszech, w Anglii, ale nade wszystko wielokrotnie w Stanach Zjednoczonych, prowadząc badania i wykładając na szeregu tamtejszych uczelni, takich jak University at Buffalo, Hunter College, Johns Hopkins University, George Washington University, Ohio State University. Miało to i nadal ma bodajże decydujący wpływ na dalszy rozwój jego socjologiczno-socjalnej wiedzy oraz wyobraźni.

Linię badawczo-publikacyjną Krzysztofa Frysztackiego, przy całej złożoności i zmienności, można sprowadzić do czterech dominujących punktów. Zaczęło się, z doktoratem włącznie, od „klasycznej” socjologii miasta. Z kolei, pojawiła się problematyka miejsko-etniczna, dokumentowana głównie właściwościami Polonii Amerykańskiej, co zostało ukoronowane habilitacją Następnie rozmaite warianty i przejawy socjologii problemów społecznych. Wreszcie, wątki historyczne i teoretyczne pracy socjalnej. Profesor Krzysztof Frysztacki jest autorem m.in. następujących  monografii: Miasta metropolitarne i ich przedmieścia (Universitas 1997), Polonia w dużym mieście amerykańskim (Ossolineum 1986), Socjologia problemów społecznych (Scholar 2009), Wokół pracy socjalnej (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2019). W ogóle opublikował bądź współopublikował dwanaście książek, jak również zredagował bądź współredagował trzydzieści osiem prac zbiorowych. Liczba artykułów i rozdziałów jest trudniejsza do uchwycenia.

Ulubione rozrywki to na przykład występy muzyków jazzowych w Klubie u Muniaka,w samym sercu Krakowa