Zapraszamy na wykład prof. Marka Szczepańskiego w ramach Salonu Socjologicznego w SGGW

Start >Aktualności >Zapraszamy na wykład prof. Marka Szczepańskiego w ramach Salonu Socjologicznego w SGGW

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów Naszej Uczelni oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką społeczną na kolejny wykład otwarty w ramach Salonu Socjologicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wykład  pt.  Ojczyzny prywatne i społeczności lokalne: unicestwienie czy rewitalizacja? wygłosi prof.zw. dr hab. Marek Szczepański, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk.
Zapraszamy  w czwartek 11 kwietnia o godz. 12.00 do sali konferencyjnej w Bibliotece Głównej im. Władysława Grabskiego.

Salon Socjologiczny to spotkania, których pomysłodawcami i organizatorami są  pracownicy Katedry Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Celem spotkań jest upowszechnianie wiedzy społecznej i naukowa debata na temat istotnych problemów społecznych.

Przedsięwzięcie objął Patronatem JM Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Zarząd Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Sekcja Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Wykład prof. Marka Szczepańskiego inauguruje cykl wydarzeń zaplanowanych z okazji 90-lat tradycji kształcenia socjologicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

 

 

Informacje o prelegencie:
Prof. Marek Stanisław Szczepański (ur. 13 kwietnia 1956 roku w Częstochowie) – jeden z najbardziej znanych i uznanych współczesnych socjologów. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie z wyróżnieniem ukończył studia socjologiczne, i gdzie zdobywał kolejne awanse naukowe. W 1995 roku uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Od początku jest zawodowo związany z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, którego przez wiele lat był dyrektorem.

Jako młody, utalentowany socjolog obrał sobie kilka obszarów socjologicznej penetracji, którym w większości pozostaje wierny do dzisiaj. Są to socjologia teoretyczna, socjologia zmiany i rozwoju, miasta i regionu oraz przestrzeni społecznej, jak również socjologia edukacji. Prof. Marek S. Szczepański jest autorem bądź współautorem ponad 300 prac naukowych, które zostały opublikowane na każdym kontynencie i przetłumaczone na kilka języków. Są wśród nich podręczniki z zakresu socjologii rozwoju, miasta i przestrzeni, społeczności lokalnych czy współczesnych teorii społecznych, które służą młodym adeptom socjologii w poznawaniu zawiłości przeszłego i współczesnego świata. Prof. Marek S. Szczepański kierował kilkoma grantami i projektami międzynarodowymi, a o Jego uznaniu w świecie naukowym świadczy między innymi członkostwo w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Jest Członkiem Korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Wiceprzewodniczącym Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Był przewodniczącym Rady Programowej XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego w Szczecinie (2013).

Wysoki autorytet prof. Marka S. Szczepańskiego w europejskim i polskim świecie naukowym oraz społecznym podkreślają liczne nagrody i wyróżnienia, jak Nagroda im Wesleya Dougilla (Wlk. Brytania), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004), Nagroda Filar Śląska (2004), Nagroda Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego (2004), Śląska Nagroda Jakości (2009). Jest także Honorowym Obywatelem Miasta Tychy (2009).

Prof. Marek S. Szczepański jest uznanym autorytetem – Mistrzem – dla wielu polskich socjologów młodszego pokolenia, którzy pod Jego kierunkiem osiągają naukowe wyżyny socjologicznego wtajemniczenia. Jednocześnie jest znawcą literatury i miłośnikiem poezji.