XVIII Zjazd Socjologiczny odbył się w SGGW i na Uniwersytecie Warszawskim

Start >Aktualności >XVIII Zjazd Socjologiczny odbył się w SGGW i na Uniwersytecie Warszawskim

XVIII Zjazd Socjologiczny odbył się w SGGW i na Uniwersytecie Warszawskim

Socjologowie z Polski i ze świata spotkali się w SGGW oraz na Uniwersytecie Warszawskim. 14 i 15 września b.r. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego gościła XVIII Zjazd Socjologiczny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Przez dwa kolejne dni obrady kontynuowane były na Uniwersytecie Warszawskim. „Społeczeństwo przyszłości. Rekompozycje” to hasło przewodnie tegorocznego Zjazdu. 

Zjazd podzielony był na 4 tematy: „Krajobrazy jutra”, „Społeczeństwo w chorobie”, „Mobilność – różnorodność – mniejszości” oraz „Społeczeństwo niepewności”.
Na kampusie SGGW odbyła się duża część najważniejszych wydarzeń zjazdowych, które były transmitowane na żywo, ale są również dostępne dla osób zainteresowanych poprzez stronę zjazdu (https://zjazdpts.pl/transmisja/).

Na uwagę zasługuje między innymi debata pt. „Toward more sophisticated and meaningful approaches to research evaluation”, w której udział wzięli przewodniczący stowarzyszeń socjologicznych: Ligia Ferro-ESA, Sari Kanafi- ISA oraz Krzysztof Konecki- PTS, czy sesja plenarna w której referaty wygłosili Manuela Boatcă Unequal Citizenships: „Between Solidarity Norms and the Regulation of Social Mobility” oraz Hartmut Rosa „Between the Mode of Aggression and the Desire for Resonance: The Two Faces of Modern Society”. 

Wśród wielu interesujących debat i sesji na uwagę zasługuje między innymi sesja specjalna: „Wojna rosyjsko-ukraińska: czy socjologia zdolna jest do analizy jej przyczyn, przebiegu, możliwych konsekwencji i powojennej przyszłości kraju” czy sympozjum „Choroba jako metafora życia społecznego”, w ramach którego dyskutowano o społecznych aspektach chorób w tym epidemii COVID-19

W ramach Zjazdu Socjologicznego odbył się również kolejny Salon Socjologiczny, cykliczne wydarzenie organizowane w SGGW, tym razem jako wydarzenie specjalne Zjazdu Socjologicznego w związku z ponad 90-letnią tradycją socjologii w Naszej Uczelni. Salon Socjologiczny prowadziła prof. dr hab. Anna Śliz.

Zjazd Socjologiczny uwzględniał elementy standardu tzn. zielonych wydarzeń, czyli ograniczania negatywnego wpływu konferencji na środowisko przyrodnicze. Uwzględniając wymogi standardu, zaplanowano przyjazny środowisku catering oraz minimalistyczny zestaw ekologicznych gadżetów konferencyjnych.
 

Zdjęcia

(kliknij miniaturkę, aby zobaczyć powiększenie).