Wysokie miejsca Socjologii i Pedagogiki w Rankingu Perspektyw 2020

Start >Aktualności >Wysokie miejsca Socjologii i Pedagogiki w Rankingu Perspektyw 2020

Socjologia w SGGW na 4. miejscu a Pedagogika na 8. miejscu w Polsce w Rankingu Perspektyw

W opublikowanym Rankingu Perspektyw 2020 kierunki realizowane na Wydziale Socjologii i Pedagogiki SGGW znalazły się na bardzo wysokich pozycjach. W ogólnopolskich rankingach poszczególnych kierunków Socjologia zajęła 4., a Pedagogika 8. miejsce.

Kierunki studiów były oceniane według takich kryteriów, jak „Prestiż”, „Aktywność na rynku pracy”, „Potencjał akademicki”, „Potencjał dydaktyczny”, „Potencjał naukowy”, „Umiędzynarodowienie”.

Kierunek Socjologia jako jedyny w rankingu otrzymał maksymalną liczbę punktów w kategorii „Współpraca międzynarodowa”, podobnie jak Pedagogika, która zajęła 2 miejsce w tej kategorii. Bardzo wysoko oceniany jest również wskaźnik „Ekonomiczne losy absolwentów” w przypadku obydwu kierunków.

Jak podsumowuje Dyrektor Instytutu dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW oraz Dziekan Wydziału dr hab. Karol Chrobak: Ten niewątpliwy sukces jest rezultatem znakomitej współpracy pomiędzy Instytutem Nauk Socjologicznych i Pedagogiki oraz Wydziałem Socjologii i Pedagogiki - to konsekwencja twórczych aktywności kadry badawczo-dydaktycznej oraz wielu działań, które podejmujemy dla wzmocnienia potencjału kadrowego i dostosowania kierunków studiów do potrzeb rynku pracy i oczekiwań naszych studentów.

Bardzo wysoko oceania jest również cała uczelnia. W wynikach 21. Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego została liderem wśród uczelni rolniczych i zajmuje 23. miejsce wśród polskich szkół wyższych. 

Corocznie publikowane Rankingi Perspektyw są najbardziej dokładnym i prestiżowym zestawieniem dot. uczelni i poszczególnych kierunków studiów w Polsce. Realizowane są przez już od 20 lat, przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Zdjęcia

(kliknij miniaturkę, aby zobaczyć powiększenie).