Wynik konkursu na zatrudnienie w Katedrze Socjologii Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki asystenta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie nauki socjologiczne

Start >Aktualności >Wynik konkursu na zatrudnienie w Katedrze Socjologii Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki asystenta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie nauki socjologiczne

Data ogłoszenia konkursu: 22.06.2020 r.
Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Termin składania dokumentów: 02.06.2020 r. – 06.07.2020 r.
Liczba zgłoszeń: 9
Kandydaci rekomendowani do zatrudnienia: 1
Uzasadnienie: Komisja przeanalizowała pod względem formalnym dokumenty dziewięciu osób, które zgłosiły się do konkursu na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego 
w dyscyplinie nauki socjologiczne. Komisja stwierdziła, że sześciu kandydatów nie spełnia wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu konkursowym oraz w Statucie SGGW.
Komisja Konkursowa stwierdziła, że wszystkie wymogi formalne spełniają trzej kandydaci. 

W kolejnym etapie Komisja przeszła do oceny dorobku naukowego kandydatów. Komisja Konkursowa najwyżej oceniła dorobek naukowy oraz kompetencje pani dr Renaty Putkowskiej-Smoter
Biorąc pod uwagę spełnianie wymogów formalnych oraz dorobek badawczo-dydaktyczny do dalszej procedury zatrudnienia Komisja zarekomendowała dr Renatę Putkowską-Smoter.