Uniwersytet jako ośrodek kultury intelektualnej narodu

Start >Aktualności >Uniwersytet jako ośrodek kultury intelektualnej narodu

6 grudnia 2018 r. odbyła się w SGGW pod patronatem honorowym Prezydenta RP Międzynarodowa Konferencja naukowa pt. „Uniwersytet jako ośrodek kultury intelektualnej narodu” zorganizowana z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę przez Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Partnerem konferencji było Narodowe Centrum Kultury.

W konferencji udział wzięli reprezentanci ośrodków akademickich z 11 krajów świata.

Gośćmi honorowymi wydarzenia byli:
prof. Andrzej Waśko, doradca Prezydenta RP,
dr hab. Magdalena Gawin, prof.  IH PAN, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury,
Wojciech Kirejczyk, zastępca Dyrektora Biura Programu „Niepodległa”.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego reprezentowała Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW.
W imieniu rektora SGGW prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego konferencję otworzył Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Michał Zasada.

Organizatorzy konferencji uhonorowani zostali Dyplomem Prezydenta RP.