Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności – relacja

Start >Aktualności >Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności – relacja

8 czerwca 2018 r. na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Społeczności lokalne wobec wyzwań współczesności. Samorządność i inicjatywy oddolne w globalnym świecie”, która została zorganizowana przez Wydział Nauk Społecznych SGGW, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne.
W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu prelegentów reprezentujących ośrodki akademickie w Polsce, Niemczech, Słowenii, Mołdawii oraz Ukrainie.
Konferencja została podzielona na cztery sesje tematyczne: „Relations between regional and central authorities. Local problems and challenges”, „Bezpieczeństwo i środowisko”, „Partycypacja obywatelska i inicjatywy lokalne”, „Społeczności lokalne w perspektywie makrostruktur regionalnych i państwowych”.

 

Zdjęcia

(kliknij miniaturkę, aby zobaczyć powiększenie).