Społeczne funkcje uniwersytetu w czasach dynamicznych zmian

Start >Aktualności >Społeczne funkcje uniwersytetu w czasach dynamicznych zmian

Konferencja „Społeczne funkcje uniwersytetu  w czasach dynamicznych zmian, która odbyła się w dniach 12-13 maja, zaplanowana została z okazji 200-lecia SGGW i 10 lat istnienia Wydziału Nauk Społecznych.

Organizatorem konferencji był Wydział Nauk Społecznych SGGW a współorganizatorami Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Swoją obecnością zaszczycili nas Dziekani wydziałów współorganizujących konferencję: prof. dr hab. Jarosław Górniak, Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ, dr hab. Tadeusz Kamiński, Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

Konferencję patronatem objęliJM Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne.

Naukową debatę otwarł Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Jan Niemiec wskazując na znaczenie szkolnictwa wyższego w procesie rozwoju społecznego. Celem konferencji była analiza społecznej funkcji uniwersytetów w czasach dynamicznych zmian kulturowych, politycznych i ekonomicznych. Przedmiot rozważań stanowiły takie zagadnienia jak: znaczenie uczelni i wiedzy naukowej w procesie społecznego rozwoju, możliwości rozwoju jakimi dysponuje środowisko akademickie, jak również problemy, które mogą  stanowić barierę dla rozwoju wiedzy naukowej i kształcenia akademickiego. Pierwszy dzień konferencji uświetnił występ Chóru Kameralnego SGGW oraz uroczysta kolacja. Obok możliwości wysłuchania ciekawych referatów uczestnicy konferencji brali czynny udział w dyskusji na temat poruszanych zagadnień.

W konferencji udział wzięło 33 prelegentów z licznych ośrodków akademickich w Polsce m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz liczne grono pracowników Katedry Socjologii oraz Katedry Edukacji i Kultury Wydziału Nauk Społecznych SGGW. W konferencji zaprezentowali swoje referaty również doktoranci i studenci, którzy licznie przybyli na spotkanie. Referaty do sesji studenckiej wyłonione zostały  w drodze konkursu. Mamy nadzieję, że konferencja stała się ważnym głosem w dyskusji na temat roli uniwersytetów we współczesnym społeczeństwie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie na spotkanie i twórczą debatę.

Program konferencji

Zdjęcia

(kliknij miniaturkę, aby zobaczyć powiększenie).