Socjologia w SGGW na 4. miejscu a Pedagogika na 9. miejscu w Polsce w Rankingu Perspektyw

Start >Aktualności >Socjologia w SGGW na 4. miejscu a Pedagogika na 9. miejscu w Polsce w Rankingu Perspektyw

Socjologia w SGGW na 4. miejscu a Pedagogika na 9. miejscu w Polsce w Rankingu Perspektyw

W opublikowanym Rankingu Perspektyw 2021 kierunki realizowane na Wydziale Socjologii i Pedagogiki SGGW zajęły miejsca w pierwszej dziesiątce. W ogólnopolskich rankingach poszczególnych kierunków Socjologia zajęła 4., a Pedagogika 9. miejsce.

Ranking Kierunków Studiów to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. Kierunki objęte rankingiem muszą posiadać na danej uczelni ofertę studiów jednolitych magisterskich lub studiów stacjonarnych II stopnia, zapewniających możliwość kontynuacji nauki po ukończeniu studiów I stopnia w tej samej jednostce

Kierunki studiów były oceniane według takich kryteriów, jak „Prestiż”, „Absolwenci”, „Potencjał akademicki”, „Potencjał dydaktyczny”, „Potencjał naukowy”, „Umiędzynarodowienie”.

Jak komentuje Dyrektor Instytutu dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW - Ocena kierunków studiów w Rankingu Perspektyw odzwierciedla w szerokim zakresie potencjał kadrowy badawczy i dydaktyczny. Zarówno Socjologia, jak i Pedagogika realizowane w SGGW zajmują wysokie miejsca w kryterium publikacji we współpracy zagranicznej: Socjologia -1 pozycję, Pedagogika- 2 pozycję czy kryterium cytowań: Socjologia- 2 pozycję, Pedagogika- 5 pozycję. Podobnie obydwa kierunki utrzymują wysoką pozycję w kryteriach: ekonomiczne losy absolwentów,  udział studentów z zagranicy w procesie kształcenia,  a także w kryterium jakości matur kandydatów na studia. Dyrektor Instytutu podkreśliła, że znakomite miejsca socjologii i pedagogiki w rankingu Perspektyw są wynikiem zaangażowania wszystkich pracowników badawczo-dydaktycznych zatrudnionych w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki.

Wyniki Rankingu podsumowuje Dziekan Wydziału Socjologii i Pedagogiki, dr hab. Włodzimierz Chojnacki, prof. SGGW – Znakomity wynik socjologii i pedagogiki w tym roku, potwierdza duży potencjał dydaktyczny i naukowo-badawczy nauczycieli akademickich, którzy potrafią kreować właściwe relacje oparte na intuicji i wyobraźni, wiedzy i mądrości, zespołowym myśleniu i działaniu oraz dobrej współpracy ze studentami i personelem dziekanatu. Bardzo dziękuję Państwu za włożony wysiłek oraz serdecznie gratuluję osiągniętego sukcesu, który pozwala z optymizmem patrzeć na rozwój socjologii i pedagogiki w SGGW w Warszawie.

Corocznie publikowane Rankingi Perspektyw są najbardziej dokładnym i prestiżowym zestawieniem dot. uczelni i poszczególnych kierunków studiów w Polsce. Realizowane są już od 20 lat, przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.