Socjologia w SGGW na 4. miejscu a Pedagogika na 7. miejscu w Polsce w Rankingu Perspektyw

Start >Aktualności >Socjologia w SGGW na 4. miejscu a Pedagogika na 7. miejscu w Polsce w Rankingu Perspektyw

Socjologia w SGGW na 4. miejscu a Pedagogika na 7. miejscu w Polsce w Rankingu Perspektyw

W opublikowanym Rankingu Perspektyw 2022 kierunki realizowane na Wydziale Socjologii i Pedagogiki SGGW zajęły miejsca w pierwszej dziesiątce. W ogólnopolskich rankingach poszczególnych kierunków Socjologia zajęła 4., a Pedagogika 7. miejsce.

Ranking Kierunków Studiów to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich. Kierunki objęte rankingiem muszą posiadać na danej uczelni ofertę studiów jednolitych magisterskich lub studiów stacjonarnych II stopnia, zapewniających możliwość kontynuacji nauki po ukończeniu studiów I stopnia w tej samej jednostce.
Perspektywy University Ranking (Poland), bo pod taką nazwą ranking funkcjonuje na świecie, jako pierwszy ranking narodowy otrzymał certyfikat jakości „IREG Approved”, przyznany przez międzynarodową organizację IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, założoną przez grupę twórców i analityków rankingów szkół wyższych z całego świata.

Kierunki studiów były oceniane według takich kryteriów, jak „Prestiż”, „Absolwenci”, „Potencjał akademicki”, „Potencjał dydaktyczny”, „Potencjał naukowy”, „Umiędzynarodowienie”.

W 2022 roku zarówno Socjologia, jak i Pedagogika realizowane w SGGW zajmują wysokie miejsca w kryterium publikacji we współpracy zagranicznej: Socjologia -1 pozycję, Pedagogika- 2 pozycję czy kryterium cytowań: Socjologia- 2 pozycję, Pedagogika- 4 pozycję.
Socjologia zajmuje również 1 pozycję w rankingu w ramach kryterium FWVI (Field-Weighted View Impact). Podobnie obydwa kierunki utrzymują wysoką pozycję w kryteriach: ekonomiczne losy absolwentów, udziału studentów z zagranicy w procesie kształcenia a także w kryterium jakości matur kandydatów na studia. 
Dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki podkreśliła, że znakomite miejsca socjologiii pedagogiki w rankingu Perspektyw są wynikiem zaangażowania wszystkich pracowników badawczo-dydaktycznych zatrudnionych w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki.

Corocznie publikowane Rankingi Perspektyw są najbardziej dokładnym i prestiżowym zestawieniem dot. uczelni i poszczególnych kierunków studiów w Polsce. Realizowane są już od ponad 20 lat, przez Fundację Edukacyjną Perspektywy.