Salon Socjologiczny w SGGW 21 stycznia 2016

Start >Aktualności >Salon Socjologiczny w SGGW 21 stycznia 2016

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów Naszej Uczelni oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką społeczną na kolejny wykład otwarty w ramach Salonu Socjologicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wykład  pt.  „Kapitał moralny – imperatyw rozwoju społeczeństwa” wygłosi prof. zw. dr hab. Piotr Sztompka, członek rzeczywisty PAN.

Zapraszamy  w czwartek 21 stycznia o godz. 14.00 do Auli Kryształowej.

Salon Socjologiczny to spotkania, których pomysłodawcami i organizatorami są  pracownicy Katedry Socjologii Wydziału Nauk Społecznych SGGW. Celem spotkań jest upowszechnianie wiedzy społecznej i naukowa debata na temat istotnych problemów społecznych. Przedsięwzięcie objął Patronatem JM Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański oraz Zarząd Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Socjologicznego.

Informacje o prelegencie:

Prof. zw. dr hab. Piotr Sztompka – członek  rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i członek krajowy czynny Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 1996–2003 pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Socjologii PAN, a w latach 2002–2006 był przewodniczącym Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego.

Studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył w 1966 r., rok później obronił także pracę magisterską w Instytucie Socjologii UJ. Tutaj też trzy lata później uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. Habilitował się w 1974 r., tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1980 r., a siedem lat później – tytuł profesora zwyczajnego. Od 1994 r. członek korespondent, a od 2002 r. członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, należy też do zagranicznych akademii nauk – Academia Europaea (od 1990 r.) i American Academy of Arts and Sciences (zagraniczny członek honorowy od 1996 r.).

Od ukończenia studiów pracował w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 1987 r. jako profesor zwyczajny), gdzie kierował Zakładem Socjologii Teoretycznej. Ponadto kierował Centrum Analiz Zmian Kulturowych „Europa’89” Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracuje także w Wyższej Szkole Europejskiej im. J. Tischnera w Krakowie.

Jest autorem ponad dwudziestu książek z dziedziny socjologii, w większości opublikowanych  w USA i Wielkiej Brytanii. Do najważniejszych należą: „System and Function” (1974), „Robert K. Merton – An Intellectual Profile” (1986), „Society in Action – The Theory of Social Becoming” (1990), „The Sociology of Social Change” (1993), „Trust: a Sociological Theory” 1999). W Polsce w ostatnich latach ukazały się: „Socjologia. Analiza społeczeństwa” (2002), „Socjologia wizualna: fotografia jako metoda badawcza” (2005) „Socjologia zmian społecznych” (2005), „Zaufanie: fundament społeczeństwa” (2007). Książki Redagowane i współautorskie: „Socjologia: lektury”, red. P.Sztompka i M.Kucia (2005), „Socjologia codzienności”, red. P.Sztompka i M.Bogunia-Borowska, (2008), „Polska początku XXI wieku: przemiany kulturowe i cywilizacyjne”, red. K.Frysztacki i P.Sztompka, (2012). Książki prof. Piotra Sztompki były tłumaczone na 7 języków, w tym tak egzotyczne jak indonezyjski, chiński i japoński, a artykuły naukowe ukazywały się w 13 językach.

Wielokrotnie przebywał za granicą jako visiting professor w uczelniach USA, Włoch, Meksyku, Australii oraz Belgii. Współpracuje z wieloma placówkami naukowymi na świecie.

Nagrodzony m.in.: Nagrodą Wydziału I PAN im. Leona Krzywickiego (1975), Nagrodą I Stopnia Ministra Edukacji Narodowej (sześciokrotnie), Nagrodą Naukową Prezesa Rady Ministrów (1995 i 2001), New Europe Prize (nagroda 6 centrów badań zaawansowanych w USA i w Europie dla uczonego z Europy Środkowej i Wschodniej, 1995). W roku 2006 otrzymał Nagrode Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (zwaną zwyczajowo „polskim Noblem”). Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1991), Złotym Krzyżem Zasługi (1989), Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski (2000). W roku 2006 otrzymał najwyższe wyróżnienie Uniwersytetu Jagiellońskiego Medal Merentibus. Jest doktorem honoris causa Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Społecznego (RGSU) w Moskwie (2005 r.) i profesorem honorowym Universidad de Museo Social w Buenos Aires. Ponadto jest członkiem kilkunastu komitetów redakcyjnych czasopism naukowych na całym świecie.