Renata Putkowska-Smoter laureatką konkursu NCNu

Start >Aktualności >Renata Putkowska-Smoter laureatką konkursu NCNu

Renata Putkowska-Smoter laureatką konkursu NCNu

Dr Renata Putkowska-Smoter z Instytutu Nauk Społecznych i Pedagogiki SGGW została laureatką konkursu SONATINA 5, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i otrzymała dofinansowanie na realizację projektu badawczego pt.: „Lokalnie wiedzieć o adaptacji do zmian klimatu. Kolektywne studium przypadku miejskich planów adaptacji w Polsce”. Jak wyjaśnia we wniosku do konkursu – „Dotychczasowe badania poświęcone adaptacji do zmian klimatu wskazują, że powiązania pomiędzy wiedzą na temat zmian klimatu i realizacją rozwiązań adaptacyjnych to złożony proces na który wpływa wiele czynników. (…) Celem planowanego projektu jest prześledzenie w jaki sposób i za pomocą jakich metod/narzędzi różne grupy społeczne tłumaczą specjalistyczną wiedzę o zmieniających się warunkach klimatycznych na lokalne działania adaptacyjne w polskich miastach.”

Renata Putkowska-Smoter - bada relacje i interakcje różnych grup społecznych ze środowiskiem przyrodniczym. Szczególnie interesuje ją w jaki sposób zmieniające się wyobrażenia i interpretacje o funkcjonowaniu procesów przyrodniczych wpływają na decyzje podejmowane przez miejskich aktorów społecznych. Bierze aktywny udział w pracach Sekcji Socjologii Środowiska Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Grupy Badawczej nr 12: Environment and Society Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego.