Refleksja nad dorosłością w ramach Salonu Socjologicznego SGGW

Start >Aktualności >Refleksja nad dorosłością w ramach Salonu Socjologicznego SGGW

11 maja 2017 roku odbył się piąty Salon Socjologiczny w SGGW w ramach, którego  wykład  pt. Osiąganie dorosłości w czasach niepewności wygłosiła prof. dr hab. Jolanta Grotowska- Leder, członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN, Kierownik Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego.
Spotkanie poprowadziła prof. dr hab. Hanna Podedworna

Wykład stanowił analizę sytuacji ludzi młodych we współczesnym społeczeństwie. Podjęto próbę określenia pojęcia „dorosłość” wskazując na jej zróżnicowane definicje i rozumienie tego pojęcia przez młodych ludzi. Uczestnicy wykładu mogli również zapoznać się z wynikami badań prowadzonych w ramach podjętej problematyki.
Analizowane zagadnienia pobudziły słuchaczy do zadawania wielu pytań. Dyskusja trwała również po zakończeniu spotkania.

Swoją obecnością w czasie Salonu Socjologicznego zaszczycili nas:
Prorektor ds. Nauki SGGW prof. dr hab. Marian Binek,  Dyrektor Biblioteki Głównej SGGW dr Jan Sendecki, Kustosz Muzeum SGGW mgr Karolina Grobelska, Przewodniczący i w-ce Przewodniczący NSZZ „ Solidarność” SGGW dr Jacek Bujko oraz dr Tomasz Kondraszuk, oraz goście z zaprzyjaźnionych ośrodków akademickich, pracownicy SGGW, mieszkańcy Ursynowa oraz studenci.
Dziękujemy za udział w wykładzie i zapraszamy na kolejny Salon Socjologiczny w SGGW 22 czerwca 2017 roku.

Salon Socjologiczny, którego prelegentami są  uznani socjologowie, jest inicjatywą rozpoznawalną w środowisku akademickim, czego dowodem jest liczne uczestnictwo słuchaczy w cyklicznych spotkaniach i słowa uznania płynące z ośrodków akademickich w całej Polsce.

Przedsięwzięcie objął Patronatem JM Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Sekcja Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Zarząd Warszawskiego Oddziału PTS.
Salon Socjologiczny uzyskał finansowanie w ramach umowy 505/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę

 

Zdjęcia

(kliknij miniaturkę, aby zobaczyć powiększenie).