Przemiany polskiej socjologii tematem Salonu Socjologicznego w SGGW

Start >Aktualności >Przemiany polskiej socjologii tematem Salonu Socjologicznego w SGGW

15 listopada 2018 roku, w ramach Salonu Socjologicznego w SGGW, odbył się wykład pt. „Socjologia polska: praktyczna, krytyczna czy publiczna? Przemiany społecznych funkcji nauki” , który wygłosiła dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS, przewodnicząca Sekcji Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Wykład stanowił analizę uwarunkowań przemian społecznych funkcji socjologii polskiej oraz prezentację głównych obszarów badawczych polskich socjologów na przestrzeni lat.Treść wykładu stanowiła odzwierciedlenie głównych zainteresowań prelegentki, która zajmuje się polską socjologią, jej społecznymi zadaniami oraz sposobami konceptualizacji zachodzących przemian społecznych.

Salon Socjologiczny to spotkania, których pomysłodawcami i organizatorami są  pracownicy Katedry Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Celem spotkań jest upowszechnianie wiedzy społecznej i naukowa debata na temat istotnych problemów społecznych. Obecne spotkanie było 10 Salonem Socjologicznym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Przedsięwzięcie objął Patronatem JM Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Zarząd Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Sekcja Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Filmy

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=TeJwFKQRQng
https://www.youtube.com/watch?v=uxuXbCJR5wQ

Galeria zdjęć