Profesor Piotr Sztompka prelegentem Salonu Socjologicznego w SGGW

Start >Aktualności >Profesor Piotr Sztompka prelegentem Salonu Socjologicznego w SGGW

W ramach Salonu Socjologicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 21 stycznia 2016 roku prof. zw. dr hab. Piotr Sztompka wygłosił wykład nt. „Kapitał moralny- imperatyw rozwoju społeczeństwa”. Salon Socjologiczny to naukowe, cykliczne przedsięwzięcie zainicjowane i prowadzone przez pracowników Katedry Socjologii Wydziału Nauk Społecznych, które zostało objęte patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego oraz Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Socjologicznego.

Wykład znakomitego gościa zgromadził na Auli Kryształowej naszej uczelni blisko dwustu pracowników, studentów i gości zainteresowanych udziałem w spotkaniu z jednym z najwybitniejszych współczesnych socjologów. Swoją obecnością Salon Socjologiczny zaszczyciły władze SGGW: Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Jan Niemiec, który otworzył spotkanie, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel oraz Kanclerz dr inż. Władysław W. Skarżyński. Salon Socjologiczny poprowadziła Kierownik Katedry Socjologii prof. dr hab. Hanna Podedworna.

Znakomity odczyt prof. Piotra Sztompki stał się przyczynkiem do głębokiej refleksji nad moralnymi aspektami funkcjonowania człowieka w życiu społecznym.

Poruszona problematyka zainicjowała szereg pytań i refleksji, o których dyskutowano zarówno w części oficjalnej jak i w kuluarach Salonu Socjologicznego jeszcze długo po zakończeniu wykładu.Słuchacze podziękowali prof. Piotrowi Sztompce brawami na stojąco a studenci Wydziału Nauk Społecznych wręczyli znakomitemu prelegentowi kwiaty i pamiątki z naszej uczelni. Obecność profesora była dla nas ogromnym zaszczytem a przekazane treści intelektualną i duchową ucztą.

Na kolejne spotkanie w ramach Salonu Socjologicznego SGGW organizatorzy zapraszają w kwietniu 2016 roku.

FILM

WYKŁAD

 

Zdjęcia

(kliknij miniaturkę, aby zobaczyć powiększenie).