Profesor Margaret Archer prelegentką Salonu Socjologicznego w SGGW. Zapraszamy 23 listopada b.r.

Start >Aktualności >Profesor Margaret Archer prelegentką Salonu Socjologicznego w SGGW. Zapraszamy 23 listopada b.r.

Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów Naszej Uczelni oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką społeczną na kolejny wykład otwarty w ramach Salonu Socjologicznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Wykład  pt.  „The Morphogenesis of Personal identity. Who we are is what we care about”  „Morfogeneza tożsamości. To, kim jesteśmy jest tym, na czym nam zależy” wygłosi prof. Margaret Archer – jedna z najbardziej znanych współczesnych socjologów, kierownik Centrum Ontologii Społecznej, University of Warwick, U.K.

Zapraszamy  w czwartek 23 listopada o godz. 16.00 do Auli Kryształowej.
Wykład będzie tłumaczony na język polski.

Salon Socjologiczny to spotkania, których pomysłodawcami i organizatorami są  pracownicy Katedry Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Celem spotkań jest upowszechnianie wiedzy społecznej i naukowa debata na temat istotnych problemów społecznych.

Przedsięwzięcie objął Patronatem JM Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Zarząd Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Sekcja Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Salon Socjologiczny uzyskał finansowanie w ramach umowy 505/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę.

Informacje o prelegentce:

Profesor Margaret Scotford Archer jest jednym z najbardziej znanych współczesnych socjologów.
Brytyjska teoretyk społeczeństwa jest przedstawicielem nurtu w socjologii i szerzej, w naukach społecznych, zwanego krytycznym realizmem społecznym. Rozwija się on od lat 70. ubiegłego wieku, za sprawą wielu teoretyków społecznych.

Margaret S. Archer ukończyła studia z socjologii w London School of Economics (LSE), gdzie uzyskała tytuł doktora. Następnie odbyła staż podoktorski w L’Ecole Pratique des Hautes Etudes na Sorbonie w Paryżu. Pod koniec lat 60. XX w. pracowała także w zespole Pierre’a Bourdieu. M. S. Archer wykładała w Cambridge i w LSE oraz na  Uniwersytecie w Warwick, gdzie w1972 roku otrzymała tytuł profesorski i gdzie  pracuje do dzisiaj.
W 1986 r. na 12. Światowym Kongresie Socjologii, została wybrana na prezydenta Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego. Jest ona pierwszą kobietą, która pełniła tę funkcję (kadencja1986–1990). Ponadto M. S. Archer jest członkiem założycielem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, ciała doradczego powołanego w 1994 r. przez Papieża Jana Pawła II, w celu doradzania papieżowi w sprawach katolickiej nauki społecznej. W marcu ubiegłego roku Papież Franciszek mianował Margaret S. Archer Rektorem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. M. S. Archer opublikowała 13 książek, 7 z nich zostało przetłumaczonych, w tym jedna: Człowieczeństwo. Problem sprawstwa została przetłumaczona na język polski. Była redaktorem lub współredaktorem 14 książek i opublikowała kilkadziesiąt artykułów.

Margaret S. Archer wprowadziła do tego nurtu krytycznego realizmu  społecznego wiele nowych koncepcji. Jej prace stanowią oryginalny wkład w kwestie dotyczące natury ontologii społecznej i wyjaśniania socjologicznego, szczególnie w zakresie wzajemnego oddziaływania struktury i sprawstwa, procesów zmiany społecznej, rozumianej jako morfogeneza, a ostatnio refleksyjności.