Profesor Margaret Archer prelegentką Salonu Socjologicznego

Start >Aktualności >Profesor Margaret Archer prelegentką Salonu Socjologicznego

23 listopada 2017 roku, w ramach Salonu Socjologicznego w SGGW, odbył się wykład pt. „The Morphogenesis of Personal identity. Who we are is what we care about”, który wygłosiła prof. Margaret Archer – jedna z najbardziej znanych współczesnych socjologów, kierownik Centrum Ontologii Społecznej, University of Warwick, U.K.

Brytyjska teoretyk społeczeństwa wygłosiła wykład lokujący się tematycznie w ramach nurtu socjologicznego zwanego krytycznym realizmem społecznym, który rozwija się od lat 70. ubiegłego wieku, za sprawą wielu teoretyków społecznych. Wykład stanowił analizę podmiotowego wymiaru rzeczywistości społecznej oraz zróżnicowanych relacji człowiek-społeczeństwo.
Spotkanie poprowadziła, zgodnie z przyjętym zwyczajem, prof. dr hab. Hanna Podedworna.

Salon Socjologiczny, którego prelegentami są uznani w Polsce i na świecie socjologowie, jest inicjatywą rozpoznawalną i docenianią w środowisku akademickim.
Przedsięwzięcie objął Patronatem JM Rektor SGGW prof. dr hab. Wiesław Bielawski, Sekcja Socjologii Nauki Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Zarząd Warszawskiego Oddziału PTS.

Salon Socjologiczny uzyskał finansowanie w ramach umowy 505/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę

 

Zdjęcia

(kliknij miniaturkę, aby zobaczyć powiększenie).