Prof. A. Landau-Czajka o szkolnym systemie wychowania i nauczania

Start >Aktualności >Prof. A. Landau-Czajka o szkolnym systemie wychowania i nauczania

21 kwietnia 2016 roku goście Salonu Socjologicznego wysłuchali wykładu zatytułowanego Verba docent, exempla trahunt. Czy polska szkoła może wychować świadomego obywatela? Spotkanie poprowadziła, zgodnie z przyjętym  zwyczajem,  Kierownik Katedry Socjologii prof. dr hab. Hanna Podedworna a swoją obecnością zaszczycił nas Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel. Wykład stał się przyczynkiem do długiej i ciekawej dyskusji na temat systemu wychowania i nauczania w szkole.

Prof. dr hab. Anna Landau- Czajka charakteryzując treści zaprezentowane w czasie spotkania  wskazuje, że : „Dyskusje o szkole koncentrują się zazwyczaj na jej programach, treściach nauczania, poziomie umiejętności uczniów.  Coraz częściej szkoła jest postrzegana jako miejsce, w którym młody człowiek ma zdobywać wiedzę, potrzebną mu w przyszłej pracy zawodowej – i tylko tyle. Funkcja wychowawcza szkoły jest coraz mniej doceniana, więcej nawet – i nauczyciele i rodzice coraz częściej zgadzają się z tezą, ze szkoła ma uczyć, nie wychowywać.

Problem w tym, że szkoła wychowuje zawsze. Chce czy nie. Ma to w programie czy nie ma. Wychowuje i socjalizuje – w dodatku nie zgodnie ze ściśle ustalonymi programami nauczania i scenariuszami lekcji, ale w dużym stopniu bezwiednie – poprzez zachowania nauczycieli, wymagania, ukryte treści podręczników. Wychowanie „oficjalne” i „przypadkowe”  mogą się nie pokrywać, a ostateczny rezultat, ku zaskoczeniu wszystkich może stać w sprzeczności ze szlachetnymi założeniami.

Czy i jak zatem kształtuje się w szkole wizję prawa, partycypacji, obywatelskości, społeczeństwa? Na lekcjach WOS-u, historii i polskiego, czy też kompletnie niezależnie od nich, w czasie praktycznego działania?  Czy polska szkoła ma szanse wychować świadomego obywatela?

Na powyższe pytania i wiele innych pytań słuchacze mogli uzyskać odpowiedź zarówno w czasie wykładu jak i w przebiegu trwającej po nim dyskusji.

Dziękujemy Pani Profesor za wzbogacające doświadczenie intelektualne.

Na kolejne spotkanie w ramach  Salonu Socjologicznego SGGW organizowanego przez Katedrę Socjologii Wydziału Nauk Społecznych zapraszamy w październiku roku akademickiego 2016/2017.

 

Zdjęcia

(kliknij miniaturkę, aby zobaczyć powiększenie).