Prezentacja Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki na spotkaniu z konsorcjum EBU

Start >Aktualności >Prezentacja Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki na spotkaniu z konsorcjum EBU

W dniu 1.07.2021, podczas spotkania konsorcjum EBU z przedstawicielami Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w tym panią Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, panią dr hab. Martą Mendel, swój profil naukowy przedstawił również Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki (obok Instytutu Nauk Leśnych oraz Instytutu Ekonomii i Finansów).

 

European Bioeconomy University (EBU) to sojusz sześciu wiodących europejskich uniwersytetów w dziedzinie bioekonomii (w tym między innymi: University of Hohenheim, University of Eastern Finland, Wageningen University, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, University of Bologna). Konsorcjum działa nie tylko jako think tank dla generowania wiedzy, ale także jako kreatywne centrum transferu wiedzy.

 

Instytut reprezentował dr hab. Karol Chrobak, Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej. W swojej prezentacji naświetlił te obszary badawcze pracowników Instytutu, które mogą okazać się interesujące z punktu widzenia bioekonomicznego: socjologię społeczności lokalnych, badanie historii i metodologii uniwersytetów ludowych, diagnozowanie postaw w obszarze edukacji dorosłych.