Pracownicy Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki ekspertami Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Start >Aktualności >Pracownicy Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki ekspertami Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Pracownicy Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki ekspertami Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Dwóch pracowników Instytutu Nauk Socjologicznych i Pedagogiki SGGW pełni funkcję eksperta w Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
Dr hab. Monika Podkowińska, prof. SGGW, z Katedry Socjologii, od 2015 r. jest ekspertem zespołu nauk społecznych, dyscyplina nauki socjologiczne, a obecnie również nauki o komunikacji społecznej i mediach.
Dr Iwona Błaszczak, z Katedry Pedagogiki, została ekspertem zespołu nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika. 

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, która działa na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Do jej głównych działań należą dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego oraz wspieranie uczelni w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości.